[img align=right]http://www.ulkamiz.com/uploads/img51821d4178a5d.jpg[/img] بیگ تانگرینگ آدی بیلن ؛ جیحون بيلن بحرخزر آراسی / چول اوسیندان اوسر یلی ترکمنینگ / گل غنچه سی قره گوزیمینگ قره سی / قره داغدان اینار سیلی ترکمنینگ باسلام و عرض و ادب و احترام بنده متولد 19/11/1353 روستای هیوه چی پورجان بوده و در آنجا نیز مقاطع ابتدائی تا دبیرستان را باتمام رساندم که درعنفوان جوانی بازحمات علمای عظام ومعزز توفیق یادگیری فقه حنفی و قرائت و روخوانی قران کریم را حاصل نمودم . سپس درسال 1374درکنکور سراسری دانشگاه ملی سیستان وبلوچستان دررشته زبان وادبیات فارسی (زاهدان) قبول و در سال 78 از آن دانشگاه در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل ودر دیماه نیز به خدمت مقدس زیر پرچم اعزام گردیدم. بیگ تانگرینگ آدی بیلن ؛ جیحون بيلن بحرخزر آراسی چول اوسیندان اوسر یلی ترکمنینگ گل غنچه سی قره گوزیمینگ قره سی قره داغدان اینارسیلی ترکمنینگ باسلام و عرض و ادب و احترام . بنده متولد 19/11/1353 روستای هیوه چی پورجان بوده و در آنجا نیز مقاطع ابتدائی تا دبیرستان را باتمام رساندم که درعنفوان جوانی بازحمات علمای عظام ومعززتوفیق یادگیری فقه حنفی وقرائت وروخوانی قران کریم حاصل نمودم . سپس درسال 1374درکنکورسراسری دانشگاه ملی سیستان وبلوچستان دررشته زبان وادبیات فارسی (زاهدان)قبول ودر سال 78 از آن دانشگاه در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل ودردیماه نیز به خدمت مقدس زیرپرچم اعزام گردیدم. پس ازگذراندن دوره های آموزشی وتخصصی نیروی هوایی سپاه دراردکان یزدو تهران سپس درنیروی مقاومت سپاه گنبدکاووس درمناطق مختلف ازجمله دربخش مرزی داشلی برون وظیفه و ماموریت ازپاسبانی وحفاظت ازمرزهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را بعهده داشته ونیزدرسیل مخرب وهولناک جنگل گلستان در تابستان سال 79افتخارخدمت رسانی به صدمه دیدگان ومجروحین این سیل وبعدازآن در حفاظت وامنیت فنی وحراستی سدگلستان ومدتی ازایام خدمت وظیفه رادرستاداجرایی امربه معروف ونهی ازمنکرشهرستان گنبدکاووس مشغول به خدمت گردیدم. لازم به ذکراست که درحین انجام خدمت سربازی بنا برسنت موکده رسول اکرم (ص)فرصت ازدواج وعقدمشترک زناشویی پیش آمدکه ماحصل این پیوندمبارک به فضل وعنایت الهی عطای نعمت یک دخترودوپسر ازچشمه برکات لایزال الهی بر بنده حقیر همسرمعززم میباشد. بعد ازسال 80درفرصت و بسترفعالیت مناسبی که به لطف شعارتوسیه سیاسی وایران برای همه ایرانیان ،دردوران ریاست جمهوری محترم جناب سیدمحمدخاتمی نظریه پردازومنادی گفتگوی تمدنها،با عنوان گسترش وفعالیت ngoهافراهم شده بود باجمعی ازدوستان جهت کارفرهنگی واجتماعی وفولکلوریک منطقه وزمینه حضوراجتماعی نیروهای علاقمندشهرستان وشناسایی ومعرفی انان به جامعه، اولین نهادمردمی بنام" موسسه جوانان جیحون"را درگنبدکاووس با مجوزرسمی ازسازمان ملی جوانان تشکیل داده و شروع به فعالیت نمودیم که خوشبختانه هرچنددراندک زمان وفرصتی کم که این بستروفضا مهیاشده بودولی موثروفعال ظاهرگردیده که نتیجه آن معرفی نیروهایی به جامعه مثل:جناب اقای قره جه طیار،طاهرسارلی،داوودآورند،حاجی وحیدهلاکو پسرشهیدمعزز راه خدمت،معمی هلاکو، نجم الدین نظری قوجق،مهندس جلیل طاطاری،ودیگردوستان واعضای این موسسه تاحدودی ازمحدودیتهایی که ایجادشداطلاع دارندکه ادامه آن باتغییرفضا وشرایط کلی کشورمیسور و ممکن نگردید. پس ازان باشروع سال تحصیلی 80-81سپس 81-82 بعنوان دبیر دبیرستانهای پسران و دختران مناطق محروم چابهار در بین مردمان ، خون گرم و مهمان نواز بلوچستان، افتخار معلمی داشتم . به هر حال ازاواخرسال 82از آموزش و پرورش به قوه قضائیه وسازمان ثبت و اسناد و املاک کشورپس ازامتحان وگزینش وطی تشریفات قانونی در واحد ثبتی ایرانشهر و زاهدان و سرباز مشغول به خدمت گردیدم وازسال 85-لغایت 88 را نیز در واحد ثبتی کلانشهر شیراز در حین ادامه تحصیل درواحدعلوم وتحقیقات فارس(شیراز) دررشته حقوق گرایش عمومی (اداری سیاسی)، افتخار خدمتگذاری و خدمت رسانی به مردمان شریف آن خطه ازسرزمین ایران عزیز را داشته ام. از سال 88 که بموجب بخشنامه ریاست جمهوری مبنی برانتقال کارکنان ازکلانشهرها به محل خودیاشهرهای کوچک،به استان گلستان،ترکمن صحرا، زادبوم پدران و نیاکان خودانتقال و پای نهاده ام در حین سکونت در شهر گنبد(ازسال 88درخیابان فرودگاه کوچه نهم منزل بیگی وازاواخر89درخیابان منوچهری منزل گوکلانی واز90-تااواخر91خیابان شریعتی شرقی بعدازتقاطع خیام روبروی نمایندگی کاچیران منزل خسروی سکونت داشته ام لیکن درحال حاضر بطورموقتی درمنازل پدری خوددرنگین شهرساکن می باشم.) افتخار خدمتگذاری در واحد های ثبتی رامیان ، کلاله و گالیکش را داشته و در کنار آن به دلیل ارتباط و علاقه ای که با محیط های دانشگاهی و جوانان داشته ودارم بصورت پاره وقت نیز دردروس تخصصی حقوق تدریس داشته و نیز به پیشنهاد و صلاحدید معتمدین محل بدلیل بافت جمعیتی نگین شهر عضو حقوقی شورای حل اختلاف بوده و نیزازسال89 بعنوان مشاورو نماینده حقوقی شهرداری مشغول بخدمت میباشم. در حال حاضر بعنوان شهروند ایرانی و شهرستان گنبدکاووس انشاله در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با شما مردم بصیر و شریف ، حماسه مشارکت و حضور را تجربه خواهیم کرد. جامعه ای که مردمانش دموکرات نباشند ، جامعه دموکرات نخواهد بودو یا نمی شود با روش های غیر دموکراتیک به دموکراسی دست یافت و هر جمعی و یا گروه و ملتی مشارکتی فعال و مستمر نداشته باشند با حضور و حرکتهای منفعلانه و فصلی به اهداف خود نخواهند رسید پس این حضور و پیگیری مستمر مطالبات است که تحقق بخش خواسته هایمان می باشد و به جای عکس العمل باید ابتکار عمل داشت وبدون پیشداوری به آینده امیدوارانه نگریست. و نیز اینکه حقوق خود را باید مطالبه کرد نه آرزو ونیزگفته اندکه مظلوم درمظلومیتش درظلم ظالم شریک است نشان ازمسئولیت پذیری وادای تکلیف است . موفقیت در انتظار کسی است که دل در گرو امداد غیبی و یا معجزه نبوده با تغییر رفتار اجتماعی و انسجام و حضور نائل خواهد شد. فعالین اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی اول از همه ضروریات و بایسته های عرصه های فعالیت را شناخته وبایدایمان و اعتقاد داشته باشند. اینکه برای ارضاء درونی و اقناع خود و برای سرگرمی و تفننی فعالیت کردن ، نه برای شخص مفید فایده و موفقیت آمیز خواهد بود نه برای پیشرفت وتوسعه جامعه فایدتی خواهد داشت. ما ماموربه تغییر و اصلاح جامعه نیستیم لیکن برای تغییر و تحول اجتماعی باید افکار و رفتار خود را تغییر داد تا زمینه های همدلی واتحادوتوسعه مدنظر فراهم گردد. در دنیای امروز توسعه فقط توسعه ابزار و قدرت سخت (نظامی) نیست، بلکه توسعه متوازن و پایدار و همه جانبه(رفع بیکاری واشتغال زایی،مبارزه باتورم بالا ورکودکسب وکاروتولیدملی،شیوع نابهنجاریهای اجتماعی وخانوادگی،گسترش بزهکاری،اعتیاد،سستی پیوندهای زناشویی وامارطلاق بالا،توزیع متناسب فرصتها وامکانات ملی برای همه اقشارومناطق،شایسته سالاری ،حمایت ازفرهنگ وهنر،خروج ازتولیدتک محصولی وگسترش صادرات ومبادلات بازرگانی خارجی،عدم تمرکزقدرت و...)، است که جامعه را از تهدیدها و چالش های اجتماعی داخلی و بین المللی مصون می دارد. در کنار انتقاد پذیری و انتقاد از خدمتگزاران ملت ، تجلیل و تقدیر از نیروهای خدوم و صدیق ملت موجب دلگرمی و اعتماد به نفس آنان و در نتیجه رغبت خدمت رسانی بهتر و بهینه را فراهم خواهد ساخت و ما نیز محکوم به قدرنشناسی و احترام دوستداران حقوق ملت نخواهیم شد. رهگذری که با دل رحمی پروانه ای را که با تنیدن و زحمت و قانون طبیعت خودش از پیله میخواهد بیرون بیاید، کمک کرده و پیله را میشکافد تا پروانه به راحتی بیرون بیاید خبر ندارد که تا آخر عمر پروانه را از نعمت پریدن و بال گشودن محروم ساخته است، زیرا که در پی تلاش و کوشش بیرون آمدن پروانه از پیله است که بالهایش توان پرواز پیدا میکنند.همدلی باتمرین کارگروهی حاصل میشود. ملتی یا اجتماعی با شناخت فرهنگ و هویتش و با تلاش و کوشش و همدلی و انسجام می تواند به جایگاه انسانیت و تعالی انسانی برسد که غایت زندگانی است. توالی و تعدد انتخابات را مزاحمت یا هزینه و یا اتفاقات روزمره ندانسته بلکه یک فرصت و رویکرد مردمی حاکمیت تلقی کرد، دموکراسی که امروز مشروعیت بخش هردولتی است، یک عمل سیاسی و جمعی است که مقدمات و مفروضاتش انتخابات آزاد ، نهادهای مدنی ، آزادی اندیشه ، بیان و نوشتار ، رعایت حقوق فردی وقانونی بعد از بیان ، دولت پاسخگو و مسول، توازن نیروها و مدیریت جمعی است. حتما انتظار ندارید بنشینیم تا سر فرصت این مفاهیم بیایند سراغمان . برگزاری انتخابات مقدمات و ورود به دموکراسی (جمهوری) است نه خود دموکراسی بلکه عمل به قانون و رعایت حقوق مردم و موضوعات پیش گفته ماهیت جمهوریت است. اگر خواسته هایتان را ناچیز انگارید خودتان نیز ناچیز انگاشته می شوید پس انسان به جهت اندیشیدن و احترام و دوست داشتن و حق انتخاب و مهربانی ها اشرف مخلوقات نام گرفت. به امیددیدارشما در بیست وچهارم خردادماه در پای صندوقهای رای تا "دست دردست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد " كسي که دل درگرو سربلندی وعزت ایران و ایرانی دارد فریدون هیوه چی کارشناس ارشد حقوق عمومی

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - جلیل

  باسلام وتشکرازذکرجزییات ونظرات راهگشاییشان ازمدیرسایت میخواهیم متن را ویرایش وبافونت مناسب تنظیم نمایند.تشکر.مارامایی

 • مهمان - داوود

  باسلام وخداقوت ازمهندس هیوه چی بفرماییدفعالیتتان درمجمع همدلان بکجارسیده است.خبری نیست مدتی.تشکر.خوجملی

 • مهمان - سردارسلجوق

  قراربودمجمع متحدتوسعه گلستان فراخون اعضابدهد.ونشست مجمع برگزاربکند.خبری نشد.بگجانی .

 • مهمان - داوود

  باسلام وتشکرازاین کنشگروفعال سیاسی منطقه.چندسئوال داشتم.مدتی خبری ازشمانیست وکم تحرک هستید.شنیدم دبیرمجمع همدلان گنبدهستیدکه یک حزب درتورکمن صحراست که جای تقدیروتشکرداردکه تابوی حزب را شکسته ایدولی انتظارفعالیت بیشتروجلسات واخبارازآن داریم.ونیزاینکه گاهی مواقع میبنم بانیروهای اصولگراوراستی ها دیده میشوید؟
  چراتاکنون ازجنابعالی درسازمانی که کارمیکنیدبعنوان ریاست استفاده نشده است؟
  نکاتی بودکه داشتم ممنون میشوم پاسخ دهید.باتشکرجرجانی

 • مهمان - داوود

  درضمن آیادراین دوره ازحوزه آزادشهرکسی هست کاندیداشودویا خودتان قصدآمدن دارید؟
  بهرحال مادراین حوزه چکاربایدبکنیم؟تشکر.جرجانی

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.