b_150_100_16777215_00_images_photo_2018-02-23_20-45-47.jpgاولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری :

پولومئز گۆیجی یۇق، یِتسه آلقئش‌دئر

دۇلارئنگ چیشمِگی، ایله غارغئش‌دئر
آسماندان پول یاغسا، دِگسه کِرپیچ‌دیر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

یالباردئق، چاغئردئق، ائقبال غوشونئ
غۇنجاق دأل دییپ گیتدی، یایقاپ باشئنئ
مأتأچ‌لر، باغت غوشا، چۆویأر آشئغئ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

یوُقسول‌لار؛ یاپئشئنگ بار مالئنگئزا
طامامئز سِن، بیلبیل، یِت حالئمئزا
داززارکِل غۇنوپ‌دئر، ائقبالئمئزا
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

بای‌لارمئز، یاسسئق‌دا اۇتئر، غئشارئپ
پوللارئن پِتده‌لأپ، بانکدا سۆیشۆریپ
غارئپ‌لار یاتئرلار، عاقئل چاشئرئپ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

بای‌لارا تأزه یئل، آلتئن_کۆمۆش‌دیر
مِسگینینگ غاپئ‌سئن قاقان، دِروۆش‌دیر
پایئمئز بایلئقدان، یئرتئق کؤوۆشدیر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

غارنئ دۇق نأبیلسین، آچ‌مئنگ، دۇقلوغئنگ
چاغالانگ نأبیلسین، پولونگ یۇقلوغئن
بیلمِیأر پارخئنئ، تۇووق، تۇقلئنئنگ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

جۆبینگ بۇش بۇلاندا، اِندام غۇوشایار
اِل، آیاق بیر طاراپ، کِلّانگ بۇشایار
لوقمانا پول بِرسِنگ، دِردینگ کؤشه‌یأر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

مۇبایلئن گؤتِرِر، سِسی چالت یِتسه
شَهِردار، وِکیله، بای‌لار جانگ اِتسه
غارئبا جۇغاپ یۇق، یۆز گۆن دانگ آتسا
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

چاپدئرار پوللولانگ آتئن، اوشاغئ
مِس بۇلوپ یاشایار، بایئنگ کؤشِگی
واخ غارئپ حۇش بۇلار، چاپسا اِشِگی
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

دِرد چؤزۆنگ، بۇلماسئن، غولاق کِس_ها کِس
گؤونۆنی، حۇش ادیپ، گِزسه گِزسین مِس
جانئنگئز ساغ بۇلسا، « تۆرکمِن اۇغلا » بِس
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر
باغت غوشئ غۇنماسا، گۆنۆمیز غئش‌دئر

منصور طبری « تۆرکمِن اۇغلئ »

« Täze ýyly »

Pulumyz güýji ýok, ýetse alkyşdyr
Dollaryň çişmegi, ile gargyşdyr
Asmandan pul ýagsa, degse kerpiçdir
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Ýalbardyk, çagyrdyk, ykbal guşuny
Gonjak däl diýp gitdi, ýaýkap başyny
Mätäçler, bagt guşa, çüwýär aşygy
Täze ýyl gelse_de göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Ýoksullar; ýapyşyň bar malyňyza
Tamamyz sen, bilbil, ýet halymyza
Dazzarkel gonupdyr, ykbalymyza
Täze ýyl gelse_de göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Baýlarmyz, ýassykda otyr, gyşaryp
Pullaryn petdeläp, bankda süýşürip
Garyplar ýatyrlar, akyl çaşyryp
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Baýlara täze ýyl, altyn_kümüşdir
Mesginiň gapysyn kakan, derwüşdir
Paýymyz baýlykdan, ýyrtyk köwüşdir
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Garny dok nä bilsin, açmyň, doklugyň
Çagalaň nä bilsin, puluň ýoklugyn
Bilmeýar parhyny, towuk, toklynyň
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Jübiň boş bolanda, endam gowşaýar
El, aýak bir tarap, kelläň boşaýar
Lukmana pul berseň, derdiň köşeýär
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Mobaýlyn göterer, sesi çalt ýetse
Şäherdar, wekile, baýlar jaň etse
Garyba jogap ýok, ýüz gün daň atsa
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Çapdyrar pullulaň atyn, uşagy
Mes bolup ýaşaýar, baýyň köşegi
Wah garyp hoş bolar, çapsa eşegi
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Dert çözüň, bolmasyn, gulak kes_ha kes
Göwnüni, hoş edip, gezse gezsin mes
Janyňyz sag bolsa, « Türkmen Ogla » bes
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr
Bagt guşy gonmasa, günümiz gyşdyr

Mansur täbäri « Türkmen Ogly »


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

IMAGE سال نو انسان نو

اولکامیز- وحید دلیجه : سال نو ، انسان نو آرام آرام صدای پای بهار به گوش می رسد، خواب و خیال خزان برآشفته ، و بوی مشک عنبر و ریحان ، بیداری و حرکت، صدای نهر های روان ، جیک جیک پرندگان ، در دشت های... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از ستار سوقی در باره بهار

 اولکامیز- شعری زیبا  از ستار سوقی شاعر پر آوازه ترکمن صحرا  در باره بهار  را در پی می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE گمراه کنندگان طریق خدا

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: و از مردمان کسانی هستند که دربارۀ الله، در وجود الله، یا در اسما و صفات وی مجادله بیهوده می کنند. ادامه مطلب ..
IMAGE « تأزه یئلئ »

اولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری : ادامه مطلب ..
IMAGE چرا فساد در اقتصاد ما فراگیر شد؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بعد از چهل سال از انقلاب فساد در سیستم اقتصادی و اداری ایران بقدری بدیهی و آشکار شده است که کسی را یارای تکذیب و انکار آن نیست. ادامه مطلب ..
IMAGE به بهانه 8 مارس

 اولکامیز- یادداشتی از آنا محمد بیات : بیش از 112سال است این روز به عناوین مختلف به نام روز مادر، زن در سطح بین المللی گرامی داشته میشود البته در بعضی کشورها مثلا در سوییس از سال 1917 تاکنون دوم ماه... ادامه مطلب ..
IMAGE حجاب درون

 اولکامیز- به قلم محمد سلاق: این روزها مقوله حجاب بعد از فساد های ساختاری در جامعه ایران یکی از داغ ترین بحثها در محافل عمومی وشبکه های مجازی میباشد، آیا حجاب مصونیت است یا محدودیت؟ ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دانشجوی مراوه تپه ای که جایزه نیم میلیون تومانی اش را به مدرسه بخشید

اولکامیز- سال گذشته مراوه تپه درکنکورخوش درخشید و 15 نفر قبولی به تربیت معلم داشت. با یکی از دانش آموزان ساعی و موفق گفتگویی انجام دادیم که در پی می آید: @ulkamizcom ادامه مطلب ..
IMAGE نظیره ای بر شعر زیبای نإمه سن

اولکامیز- روزهای مختومقلی ایّام مقدسی است، بسا قدر نهیم به این روز. بنده برای یکی از اشعار مختومقی عاریف، زمانی نظیره ای سروده بودم. ادامه مطلب ..
IMAGE مقاله تاریخی در باره خوجه نفس

اولکامیزز-  این بخش "مدخل" کتاب "اشعار سروده شده در اسارت"، از جانب د. خ. تنظیم گردیده است که علاوه بر تحقیقات دیگران، به عنوان حاشیه به این دوره از تاریخ تورکمن اختصاص داده شده است تاجهت درک بهتر... ادامه مطلب ..
IMAGE مراوه تپه را باید دید

 عبدالکریم قزل ، فعال فرهنگی : گردشگری منبع و منشاء درآمدهای هنگفت در عصر و ایام کنونی می باشد. امروزه جذب توریست و گردشگر یکی از عوامل مهم توسعه است. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر بدون روتوش

 اولکامیز- محمد سلاق : مادری که قصد داشت دختر چهارساله اش را بخاطر فقر به مبلغ پانصد هزار تومان بفروشد، ادامه مطلب ..
IMAGE مطالبات اهل‌سنت در آینه حقوق شهروندی

اولکامیز- سید علاءالدین حیدری : اهل‌سنت ایران شهروندان اصیل ایرانی هستند که به درازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند. ادامه مطلب ..
IMAGE مذهب علیه مذهب

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی تحلیلگر سیاسی ترکمن : شهرت دراویش بعد ازدرگیریهای اخیر بیشترشده است. گاهی اوقات دشمن به دشمن بهتر از دوست خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE در شرایط بی اعتمادی

ولکامیز- امان محمد خوجملی : نزدیک به چهل سال از عمر انقلاب می گذرد. بعد از چهل سال که پشت سر خود را نگاه می کنیم مسائل زیادی تغییر کرده است. هم افراد تغییر کرده اند هم شخصیتها هم مواضع دولت و حکومت. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر تابلو در جاده های گلستان

اولکامیز- امان محمد خوجملی: یکی از نشانه های توسعه و آبادانی هر کشور وجود جاده های آباد و استاندارد و حمل و نقل عمومی راحت و ارزان می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با سرمایه گذاریهای گسترده و... ادامه مطلب ..
IMAGE نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..

اخبار


14 اسفند 1396

آخرین نظرات

خب خبرنداشته شما گوشزد میکردید چرا نگفتید . حتما خبرهم داشتند اجازه ندارن بگن . اگه بگه خونه اش نمیر...
بازم خوبه خودتان میگید جوابی داده نشد !!!پس دنبال چی هستید . این زبان مادری که میگید کی درس بده حتی ...
باسلام خدمت شما نویسنده خوش ذوق و تهیه کننده اخبار مرتبط با شهرستان مراوه تپه ، در خصوص گردآوری ، ت...
سلام حتما خیر وبرکتی در کاراست زیاد اصرار نکنیم
ممنون از همه دوستانی که به فکر پایداری زبان و فرهنگ ترکمنی هستن.
لطفا اکه می تونید وبلاگ تورکمن دیل...
با سلام وخدا قوت برای دوست خوبمان آقای خوجه که این قدر به فکر دوستان هستید و از آسیب های تغذیه نامنا...
با سلام خدمت خوانندگان محترم..
البته قبل از اظهار نظر باید بگم که این خزعبلات شما حتی ارزش خواندن ر...
آقای احمدی نژاد مگه موقع ریاست جمهوری شما رئیس قوا کی بودند همینا بودند حالا که نزدیکانت به یه جرمی ...
سلام، از شنیدن این خبر بسیار نتأثّر شدم. تابستان دو سال قبل در تورکیّه نزدش بودم و امسال نیز امید دی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.