b_150_100_16777215_00_images_photo_2018-02-23_20-45-47.jpgاولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری :

پولومئز گۆیجی یۇق، یِتسه آلقئش‌دئر

دۇلارئنگ چیشمِگی، ایله غارغئش‌دئر
آسماندان پول یاغسا، دِگسه کِرپیچ‌دیر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

یالباردئق، چاغئردئق، ائقبال غوشونئ
غۇنجاق دأل دییپ گیتدی، یایقاپ باشئنئ
مأتأچ‌لر، باغت غوشا، چۆویأر آشئغئ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

یوُقسول‌لار؛ یاپئشئنگ بار مالئنگئزا
طامامئز سِن، بیلبیل، یِت حالئمئزا
داززارکِل غۇنوپ‌دئر، ائقبالئمئزا
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

بای‌لارمئز، یاسسئق‌دا اۇتئر، غئشارئپ
پوللارئن پِتده‌لأپ، بانکدا سۆیشۆریپ
غارئپ‌لار یاتئرلار، عاقئل چاشئرئپ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

بای‌لارا تأزه یئل، آلتئن_کۆمۆش‌دیر
مِسگینینگ غاپئ‌سئن قاقان، دِروۆش‌دیر
پایئمئز بایلئقدان، یئرتئق کؤوۆشدیر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

غارنئ دۇق نأبیلسین، آچ‌مئنگ، دۇقلوغئنگ
چاغالانگ نأبیلسین، پولونگ یۇقلوغئن
بیلمِیأر پارخئنئ، تۇووق، تۇقلئنئنگ
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

جۆبینگ بۇش بۇلاندا، اِندام غۇوشایار
اِل، آیاق بیر طاراپ، کِلّانگ بۇشایار
لوقمانا پول بِرسِنگ، دِردینگ کؤشه‌یأر
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

مۇبایلئن گؤتِرِر، سِسی چالت یِتسه
شَهِردار، وِکیله، بای‌لار جانگ اِتسه
غارئبا جۇغاپ یۇق، یۆز گۆن دانگ آتسا
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

چاپدئرار پوللولانگ آتئن، اوشاغئ
مِس بۇلوپ یاشایار، بایئنگ کؤشِگی
واخ غارئپ حۇش بۇلار، چاپسا اِشِگی
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر

دِرد چؤزۆنگ، بۇلماسئن، غولاق کِس_ها کِس
گؤونۆنی، حۇش ادیپ، گِزسه گِزسین مِس
جانئنگئز ساغ بۇلسا، « تۆرکمِن اۇغلا » بِس
تأزه یئل گِلسه_ده، گؤونۆمیز حۇشدور
زات آرزان دییپ گِلسه، غورئ مئش_مئش‌دئر
باغت غوشئ غۇنماسا، گۆنۆمیز غئش‌دئر

منصور طبری « تۆرکمِن اۇغلئ »

« Täze ýyly »

Pulumyz güýji ýok, ýetse alkyşdyr
Dollaryň çişmegi, ile gargyşdyr
Asmandan pul ýagsa, degse kerpiçdir
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Ýalbardyk, çagyrdyk, ykbal guşuny
Gonjak däl diýp gitdi, ýaýkap başyny
Mätäçler, bagt guşa, çüwýär aşygy
Täze ýyl gelse_de göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Ýoksullar; ýapyşyň bar malyňyza
Tamamyz sen, bilbil, ýet halymyza
Dazzarkel gonupdyr, ykbalymyza
Täze ýyl gelse_de göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Baýlarmyz, ýassykda otyr, gyşaryp
Pullaryn petdeläp, bankda süýşürip
Garyplar ýatyrlar, akyl çaşyryp
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Baýlara täze ýyl, altyn_kümüşdir
Mesginiň gapysyn kakan, derwüşdir
Paýymyz baýlykdan, ýyrtyk köwüşdir
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Garny dok nä bilsin, açmyň, doklugyň
Çagalaň nä bilsin, puluň ýoklugyn
Bilmeýar parhyny, towuk, toklynyň
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Jübiň boş bolanda, endam gowşaýar
El, aýak bir tarap, kelläň boşaýar
Lukmana pul berseň, derdiň köşeýär
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Mobaýlyn göterer, sesi çalt ýetse
Şäherdar, wekile, baýlar jaň etse
Garyba jogap ýok, ýüz gün daň atsa
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Çapdyrar pullulaň atyn, uşagy
Mes bolup ýaşaýar, baýyň köşegi
Wah garyp hoş bolar, çapsa eşegi
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr

Dert çözüň, bolmasyn, gulak kes_ha kes
Göwnüni, hoş edip, gezse gezsin mes
Janyňyz sag bolsa, « Türkmen Ogla » bes
Täze ýyl gelse_de, göwnümiz hoşdur
Zat arzan diýp gelse, gury myş_myşdyr
Bagt guşy gonmasa, günümiz gyşdyr

Mansur täbäri « Türkmen Ogly »


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.