b_150_100_16777215_00_images_984.jpgاولکامیزز-  این بخش "مدخل" کتاب "اشعار سروده شده در اسارت"، از جانب د. خ. تنظیم گردیده است که علاوه بر تحقیقات دیگران، به عنوان حاشیه به این دوره از تاریخ تورکمن اختصاص داده شده است تاجهت درک بهتر بستر شکل گیری شخصیّت های پروگرسیوی چون قیاتخان فراهم گردد.

***

بستر اجتماعی و تاریخی خلق ترکمن قبل از قیاتخان

الف). قرن XVIII/م؛ - اوّلین جرقّه ای که به صحرای تاریک و برهوت تورکمن روشنائی بخشید،

این اطلاعات به استناد تاریخ ترکمنستان که مربوط به «تاریخ وطن با کد تخصّصی؛ /07.00.02/" شناخته و کد تخصصی اینجانب نیز محسوب می شود، تنظیم گشته که تاریخ تورکمن های تورکمنصحرا «اترک – گرگان» را نیز دربر می گیرد.

... اوّلین گام های روابط تورکمن – روس به همّت و رهبری خوجه نفس بای و هیئت تحقیقاتی چرکاسکی، در قرن XVIII/م.، برداشته شد و آن همچون "اوّلین شراره های رعد، که روشنائی به صحرای تاریک و برهوت آورده باشد"، منعکس گردید.

حضور هیئت های تحقیقاتی روسیّه برای اوّلین بار در تاریخ تورکمن در سواحل شرقی جنوب دریای خزر در ابتدای قرن XVIII/م.، در تاریخ آسیای میانه، از ایّام تابستان سال 1717/م.، با ظاهر شدن هیئت اکسپدیسیای آ. بکوویچ چرکاسکی در خانات خیوه، آشکار می گردد. هیئت تحقیقاتی که برای رفتن به خیوه سازماندهی شده بود، به یاری و حمایت تورکمن های مانگغئشلاق تکیه داشت. این هیئت با تقاضا و خواهش نماینده تورکمن ها تاجرباشی خوجه نفس بای که با پیوتر اوّل در این رابطه مذاکره کرده بود، راه اندازی می گردد. راهنما یا راه شناسی که آ. بکوویچ چرکاسکی را از منطقه گورئو - تا خیوه، از طریق راه های کاروان رو صحرای قاراقوم رهبری نموده است کسی جز خوجه نفس بای نبوده است.

حاکم خیوه شیرغازی خان، خوجه نفس را به دلیل یاری کردن روس ها و راه بلد /راهشناس/ بودن آن ها، با نیّت به دار آویختن وی در حضور مردم از بکوویچ، کراراً خواسته بود دستگیر و به وی تحویل دهد. ولیکن بکوویچ دستور می دهد که خوجه نفس را لای محموله هائی که در یک ارابه بار شده بود، بپوشانند. ولیکن شیرغازی خان حاکم خیوه، چرکاسکی و هیئت مرتبط با وی را با بی رحمانه ترین وجه، با مکر و خیانت، محکوم و هلاک می گرداند. امّا خوجه نفس را نمی توانند دستگیر و به هلاکت برسانند. لذا ارابه ای که خوجه نفس در آن مخفی شده بود، به دست یکی از خدمتگذاران تورکمن خان خیوه به نام "آقامأمد" می افتد و از این هلاکت جان سالم بدر می برد. همان روز خوجه نفس، سرهای بریده شده چرکاسکی و یاران وی را به چشم خود شاهد بوده است.


علی رغم پایان غم انگیز این رویداد، حضور این هیئت اکسپدیسیا در آسیای میانه، در اوایل قرن هیجدهم (XVIII ce.) از جمله رویدادهای بزرگ تاریخ به ثبت می رسد. این رویداد در واقع فیمابین روسیه پیوتری و خلق هائی که در سیستم حکمروائی "فئودال – خانی" آسیای میانه زندگی می کرده اند، همچون "اوّلین جرقّه ای که به صحرای تاریک و برهوت روشنائی آورده باشد"، تلقی گردید. این هیئت به عنوان آغازگر روابط همه جانبه بازرگانی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی بین روسیّه و آسیای میانه، از آن به بعد، رو به رشد پا نهاده است. به هلاکت رسیدن هیئت اکسپدیسیای آ. بکوویچ چرکاسکی بر خلاف انتظار، تمایل و کشش خلق های آسیای میانه به روسیّه را، بویژه در بین قزاق ها و تورکمن هائی که در سواحل شرقی دریای خزر سکونت داشتند، کاهش نداد. برعکس، آن ها برای خلاصی از ظلم و ستم هائی که در سیستم "فئودال-خانی" بر آن ها اعمال می شد، می نگریستند و در پی راه های به تابعیّت درآمدن به روسیه بزرگ را بیش از پیش با اخلاص دنبال و تلاش می کنند.

مقارن با همان ایّام که انعکاس انتقام گرفتن حاکم خیوه شیرغازی خان با بد عهدی و خیانت، از هیئت تحقیقاتی آ. بکوویچ چرکاسکی، انتشار یافته بود، نه تنها در خیوه بلکه در تمام نقاط آسیای میانه شرایط بسیار بغرنج و مشقّت باری را بوجود آورده بود. خود شیرغازی خان هم می دانست که با این عمل زشت خطای بسیار بزرگی را مرتکب شده است. لذا خان به تمام اطرافیان خود مشکوک و به لکنت می افتاده است. خان از ترس به هیچ جا نمی توانسته برود، وی روزهایش را در درون کاخ تنها سپری می کرد و شب ها کاخ را از درون قفل می کرده است، جائی که همه آذوقه و خورد و خوراک های وی در آن فراهم بود، حتی آب را از چاه خودش برمی داشته! و اینچنین مدار می کرده است." ف. بنئونی /Ф. Беневени/ در گزارش های خود مربوط به این جزئیات بصورت دقیق پرداخته است.

شیرغازی خان در سال 1722 از حضور نماینده روسیّه ف. بنئونی، خود را ظاهراً خوشحال نشان می دهد. وی جهت سبک کردن گناهانش در حضور بنئونی، برای او کرنش نشان می داده است و به آ. بکوویچ چرکاسکی هر نوع تهمت و افتراء نثارش می کرده، وی در حضور نماینده روسیّه نقشی را بازی می کند که باید ایفا می کرد.

بعداز این واقعه، خوجه نفس به موطن خود بر می گردد و این احوالات فاجعه بار را به مرکز هنگ نظامی روس ها در "قاراغان" اطلاع می دهد. پس از آن خوجه نفس را به آستراخان جلب و مورد بازجوئی قرار می دهند. از آستراخان نیز دوباره به مرکز "قازان" می آورند. حاکم آنجا سالتیکف خود شخصاً از وی بازجوئی بعمل می آورد. بعداز آن نام خوجه نفس در منابع تاریخی به چشم نمی خورد.


الغرض، بعداز آن، با اینکه در منابع تاریخی به نام خوجه نفس بای برخورد نمی کنیم، ولی نام وی در جهت ایجاد سرنوشت لایق برای ملّت خود، به عنوان نماینده ای معتبر، این عملیات وی، در یک جایگاه رفیعی قرار گرفته است. وی به خواست خود وارد تاریخ نگشته، بلکه در جهت رشد و به تحقق رسانیدن خواسته ها و آرزوهای خلق خود نمود پیدا می کند. وی جهت جلوگیری از واقعه فاجعه باری که بر علیه ملت تورکمن در تاریخ ایجاد شده بود؛ یعنی "باز کردن بند /سد/ مصنوعی ایجاد شده بر روی رود بزرگ دریای آموی /جیحون/ در خیوه، بازگرداندن و جاری سازی آن به مسیر سابق خود به سمت اوزبوی، مانگغئشلاق و سپس به طرف دریای خزر را، در سطح دیپلماتیک همراه با روس ها پیش برده بود. در آن دوره در روابط تورکمن – روس چشم انداز بزرگی ایجاد شده بود." 

ملاقات خوجه نفس بای با پیوتر اوّل در قرن XVIII- در سانکت پیتربورگ-نقاش: آرتیکف،

خوجه نفس بای بعداز اینکه از سؤال – جواب های روس ها خلاص می شود، به وطن خود به سلامت بر می گردد. ولیکن از یک طرف، به سبب واهمه از تحت پیگرد بودن از جانب خان خیوه شیرغازی خان، و به دلیل سرد شدن روابط وی با روس ها از سوی دیگر نیز احساس بی امنیتی می کرده است، راه و چاره ای بایست می اندیشید.

بدین جهت وی مجبور به ترک وطن خود در آنجا و تصمیم به رفتن به نواحی دوردست سرزمین تورکمن می شود. او با همین هدف تمام اسباب و وسایل خودرا اعم از چندین ناو، بارگارها و شترهای کاروانی، اسب ها و دیگر لوازم زیست اش را جمع و از طریق کناره های شرقی دریای خزر بسوی جنوب روانه می شود. خوجه نفس بای در این حرکت تا کناره های جنوب شرقی دریا نزدیک به جزیره گرگان رسیده بود. وی در دهانه رود گرگان که جزو قلمرو ایران محسوب می شده است، لنگر می اندازد. پس از تحقیقات سمت شرقی مسیر رود، وی با ناو بزرگ خود وارد دهانه رود گرگان شده و برخلاف جریان آب، به سوی شرق رودخانه تا جائی که ته ناو نزدیک به عمق رود می رسد، می راند و چون بعداز آن از عمق رود کم کم کاسته می شده و امکان رانش ناو به جلو وجود نداشته است، بارهای خود را پیاده و آنجا را به عنوان سکونتگاه همیشگی خود انتخاب می کند.

نتیجه نهائی اوّلین رعدی که صحرای تاریک و برهوت تورکمن را روشنائی بخشید، با سکونت گزیدن همیشگی خوجه نفس بای در یکی از نقطه های دهانه رودگرگان، با تأسیس زیربنای شهر خوجه نفس پایان می پذیرد. این اکناف را شاعر بزرگ تورکمن مختومقلی فراغی نیز در دیوان خود با شعر زیبای "گرکن-ینگ /گرگانرود/"، این چنین سروده است، یادآوری کنیم:

خاطار لانشیب دوران اینر، مایالار، / آغئر بزیرگن لر، توٚتجأر ایه لر،

سنگریکلأپ، آبانیپ دوران قایالار، / اؤنگی-آردی ساغی سولی گوٚرگنینگ. ...

ترجمه:

کاروان صف کشیده از بارگارِ ساربانان،

"بازرگانان صاحب منال و بزرگ تاجران"،

کمرهای آکنده از سیلاب رودهای بهاران،

چپ و راست و مسیر راهش، گرگانرود.

سطرهائی که شاعر با فراست ما مختومقلی فراغی سروده است، «آغئر بزیرگن لر توٚتجأر ایه لر /بازرگانان صاحب منال و بزرگ تاجران/»؛ چنانچه درست خود خوجه نفس بای هم نباشد، حدّاقل مکان تجاران و بازرگانانی همچون او در آن ایّام بوده است، شهادت می دهد.  نام شهر خوجه نفس امروز، که در غرب تورکمن صحرا در مسیر رودخانه گرگان نزدیک به دهانه دریای خزر واقع شده است، طیّ همین واقعه موجودیّت یافته است. جائی که ناوهای خوجه نفس بای در آنجا لنگر انداخته امروزه در بین اهالی خوجه نفس به "آمانقلیچ یاب" معروف است. این رودخانه در ایّام فصول بارانی با یک جریان قوی آبرود در آن نقطه، طیّ پیچ تندی به شکل "S" ایجاد و به سوی دریا می خزد و همان نقطه حد نهائی عمق مساوی با عمق قابل کشتیرانی دریا بوده است که بعداز آن به سوی شرق برحسب ساختار شیب زمین بطرف دریا و فصلی بودن جریانات آب سرچشه آن، روبه خشکی و غیرقابل آمد و شد با ناوهای بزرگ می شده است. خوجه نفس بای این نکته را سنجیده است. 

این شهر که در مصب رودگرگان واقع شده است، در حال حاضر /قرن جاری/ تبدیل به روستای بزرگ و سپس امروزه در حد شهر باقی مانده است. بعدها در این نقطه امکانات گمرکی در آنجا ایجاد می شود. و آخرین رئیس گمرک آن نیز در خوجه نفس، حاجی غفور اونق از اقوام نویسنده این سطور می باشد.  / خ . اونق


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

IMAGE سال نو انسان نو

اولکامیز- وحید دلیجه : سال نو ، انسان نو آرام آرام صدای پای بهار به گوش می رسد، خواب و خیال خزان برآشفته ، و بوی مشک عنبر و ریحان ، بیداری و حرکت، صدای نهر های روان ، جیک جیک پرندگان ، در دشت های... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از ستار سوقی در باره بهار

 اولکامیز- شعری زیبا  از ستار سوقی شاعر پر آوازه ترکمن صحرا  در باره بهار  را در پی می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE گمراه کنندگان طریق خدا

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: و از مردمان کسانی هستند که دربارۀ الله، در وجود الله، یا در اسما و صفات وی مجادله بیهوده می کنند. ادامه مطلب ..
IMAGE « تأزه یئلئ »

اولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری : ادامه مطلب ..
IMAGE چرا فساد در اقتصاد ما فراگیر شد؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بعد از چهل سال از انقلاب فساد در سیستم اقتصادی و اداری ایران بقدری بدیهی و آشکار شده است که کسی را یارای تکذیب و انکار آن نیست. ادامه مطلب ..
IMAGE به بهانه 8 مارس

 اولکامیز- یادداشتی از آنا محمد بیات : بیش از 112سال است این روز به عناوین مختلف به نام روز مادر، زن در سطح بین المللی گرامی داشته میشود البته در بعضی کشورها مثلا در سوییس از سال 1917 تاکنون دوم ماه... ادامه مطلب ..
IMAGE حجاب درون

 اولکامیز- به قلم محمد سلاق: این روزها مقوله حجاب بعد از فساد های ساختاری در جامعه ایران یکی از داغ ترین بحثها در محافل عمومی وشبکه های مجازی میباشد، آیا حجاب مصونیت است یا محدودیت؟ ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دانشجوی مراوه تپه ای که جایزه نیم میلیون تومانی اش را به مدرسه بخشید

اولکامیز- سال گذشته مراوه تپه درکنکورخوش درخشید و 15 نفر قبولی به تربیت معلم داشت. با یکی از دانش آموزان ساعی و موفق گفتگویی انجام دادیم که در پی می آید: @ulkamizcom ادامه مطلب ..
IMAGE نظیره ای بر شعر زیبای نإمه سن

اولکامیز- روزهای مختومقلی ایّام مقدسی است، بسا قدر نهیم به این روز. بنده برای یکی از اشعار مختومقی عاریف، زمانی نظیره ای سروده بودم. ادامه مطلب ..
IMAGE مقاله تاریخی در باره خوجه نفس

اولکامیزز-  این بخش "مدخل" کتاب "اشعار سروده شده در اسارت"، از جانب د. خ. تنظیم گردیده است که علاوه بر تحقیقات دیگران، به عنوان حاشیه به این دوره از تاریخ تورکمن اختصاص داده شده است تاجهت درک بهتر... ادامه مطلب ..
IMAGE مراوه تپه را باید دید

 عبدالکریم قزل ، فعال فرهنگی : گردشگری منبع و منشاء درآمدهای هنگفت در عصر و ایام کنونی می باشد. امروزه جذب توریست و گردشگر یکی از عوامل مهم توسعه است. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر بدون روتوش

 اولکامیز- محمد سلاق : مادری که قصد داشت دختر چهارساله اش را بخاطر فقر به مبلغ پانصد هزار تومان بفروشد، ادامه مطلب ..
IMAGE مطالبات اهل‌سنت در آینه حقوق شهروندی

اولکامیز- سید علاءالدین حیدری : اهل‌سنت ایران شهروندان اصیل ایرانی هستند که به درازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند. ادامه مطلب ..
IMAGE مذهب علیه مذهب

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی تحلیلگر سیاسی ترکمن : شهرت دراویش بعد ازدرگیریهای اخیر بیشترشده است. گاهی اوقات دشمن به دشمن بهتر از دوست خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE در شرایط بی اعتمادی

ولکامیز- امان محمد خوجملی : نزدیک به چهل سال از عمر انقلاب می گذرد. بعد از چهل سال که پشت سر خود را نگاه می کنیم مسائل زیادی تغییر کرده است. هم افراد تغییر کرده اند هم شخصیتها هم مواضع دولت و حکومت. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر تابلو در جاده های گلستان

اولکامیز- امان محمد خوجملی: یکی از نشانه های توسعه و آبادانی هر کشور وجود جاده های آباد و استاندارد و حمل و نقل عمومی راحت و ارزان می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با سرمایه گذاریهای گسترده و... ادامه مطلب ..
IMAGE نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..

اخبار


14 اسفند 1396

آخرین نظرات

خب خبرنداشته شما گوشزد میکردید چرا نگفتید . حتما خبرهم داشتند اجازه ندارن بگن . اگه بگه خونه اش نمیر...
بازم خوبه خودتان میگید جوابی داده نشد !!!پس دنبال چی هستید . این زبان مادری که میگید کی درس بده حتی ...
باسلام خدمت شما نویسنده خوش ذوق و تهیه کننده اخبار مرتبط با شهرستان مراوه تپه ، در خصوص گردآوری ، ت...
سلام حتما خیر وبرکتی در کاراست زیاد اصرار نکنیم
ممنون از همه دوستانی که به فکر پایداری زبان و فرهنگ ترکمنی هستن.
لطفا اکه می تونید وبلاگ تورکمن دیل...
با سلام وخدا قوت برای دوست خوبمان آقای خوجه که این قدر به فکر دوستان هستید و از آسیب های تغذیه نامنا...
با سلام خدمت خوانندگان محترم..
البته قبل از اظهار نظر باید بگم که این خزعبلات شما حتی ارزش خواندن ر...
آقای احمدی نژاد مگه موقع ریاست جمهوری شما رئیس قوا کی بودند همینا بودند حالا که نزدیکانت به یه جرمی ...
سلام، از شنیدن این خبر بسیار نتأثّر شدم. تابستان دو سال قبل در تورکیّه نزدش بودم و امسال نیز امید دی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.