b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-11-18_00-58-14.jpg اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه درمان روان آدمیت نیز اثرگذار میباشد۰ خداوندتبارک وتعالی ازاینرو بود: آدم وحواء رابه صورت جفت آفرید۰  چون برای انسان همزیستی و  کنارهم بودن یادداد۰ رفته رفته  انسان را روی زمین پراکنده ومتراکم گرداند۰ روزی بندگان خودرا ودیگر جانوران ؛ گیاهان ؛ پرندگان ؛ خزندگان وجوندگان وغیرذالک را ازهمین خاک پاک تأمین نموده  به خاک برکات فراوان و بطورپایدار عطاء فرموده است ۰

بویژه برای بندگان خودمبتنی بر اینکه ازنظر معیشت و بجهت گذران روزمره درغرقاب تنگناها مغروق نگردند ؛ چهارعنصراصلی : ( خاک ؛ هوا ؛ آب وآتش) آفرید۰ این عناصرمفید را برای مخلوقات  خود بطورارزان بخشید۰ باتوجه براینکه نوع زندگی انسان اجتماعی است؛ اما انسان درابتدا به صورت تک و تنها ازمادرمتولدمیشود۰ حتی دوقلوهاوچندقلوهاهم به نوبت بطور فرادی ( فرادا ) متولد می شوند۰ هرچندازنظر زمانی تولد دوقلوها یکی بعدازدیگری انجام می پذیرد لذا مکث کوتاهی بین آنها رخ میدهد؛ تابه دنیاپاگذارند۰ 

باوجوداین  تنهابه دنیا آمده است۰  اماوقتی که چشم به دنیای فانی می گشایند ؛ پا به عرصه ی زندگانی می گذارند؛  کم کم به جمع مردم می پیوندند۰ چون نمی توانندتنهاباشند۰درزندگی همه ی آدم ها به نوعی نسبت بهم وابستگی ودلبستگی خاص دارند۰ قادرنیستند: به کنجی بنشینندو تنهاباشند۰ازطرفی هم مثلی بین مردم گفت وشنودمی شود ؛ ماننداین مثل ترکمنی( یکه لک خدایایخشی )۰ یعنی«تنهایی  فقط برای خداخوب است وبس۰» مخصوصٱ فلسفه ی آفرینش انسان ها  طوری است: باید نوع زندگی آن  ها اجتماعی باشد۰ درغیراین صورت تکامل ایجادنمی گردد۰ اینهمه پیشرفتهای دانش وبینش ؛علم تکنولوژی ترقی ؛ علم صنعت ؛ کماکان انواع اختراعات سودآور منبعث از نوع بکروغیره  و دیگرآموزه ها نتیجه ی باهم زیستن واتحاد بین آنان میتواندباشد۰

زندگی اجتماعی یعنی به این معنا است: دانستنی های خود را احیاء نمودن ؛ همانا یافته ها و بافته های خودرا نسبت بهم قسمت کردن است۰ پس چرا ازتجربیات همدیگرمستفادنشوند۰ پس چرا انسان  نسبت بهم کمک رسان وخیراندیش هم نباشند ؟ درهرعصری کسی به تنهایی به نان ونوایی نرسیده است۰ روی این اصل هرکجاکه جمعیت بیشتری داشته باشد ؛ به فضل خدا ؛ آنجابرکت هم زیادتراست ۰ قدرمسلم برکت شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بیشتراست۰ چون جمعیت بیشتری دورهم جمع هستند۰ بنابراین اصلٱ بدون مقدمه و مفاضا مجازنخواهیم بودفقط درفکرخودباشیم۰

بنابه قول  علمای اسلامی ازحدیث گوناگون گرفته متفق القول هستند: بعضی از مردم  بخل و کینه درباطن دارند ؛ برای انسان دارابودن  اینگونه خصلت ناروا شیوه ی درستی نیست ؛ حتی کینه ورزیدن را نسبت به همنوعان خود نوعی از گناهان میدانند؛ آنرا سبب جدایی ازهمدیگر می شمارند۰فاصله گرفتن انسان هاازهمدیگربهرشکل ودلیل قطعٱ جایزنیست ۰ یعنی اینگونه ایجادفاصله ی نادرست بین مردم مستدام پیدکرده ؛  ادامه دارباشد اصلٱ ترقی وتعالی کنسل شده رکود ایجاد میگردد ومسبب عقب افتادگی ومضافٱ امکان قفل بعضی از پیشرفتها وترقیات هم میشود۰

آنچه را تجربه  درستی آنرا به اثبات رسانده است: از اینقرارمیتوان عنوان نمود:: همسایه باهمسایه ها : روستاهابه شهرستان ؛  شهرستان هابه استان ؛ استان ها به کشور ؛ همینطورکشور هابه دیگر ملل ؛ مخصوصٱ کشورهای جهان اسلام مثل زنجیرکلفت حلقه های بهم بافته می ماندکه باهم در ارتباط باشند۰ خدای ناخواسته اگر نا بهنگام این حلقه ها از همدیگر بریده یا کنده شوند ؛ دیگر زنجیری وجودنخواهد داشت ؛ که اتحادبرقرار گردد۰

پس یادمان باشد: نوعدوستی وبه فکرهم بودن ؛ باهم تعاونی رفتارکردن رافراموش نکنیم۰ چنانچه دراین باره درقرآن مجیدآیه آمده است:  بدون رعایت اعراب ( امرهم شوری بینهم تعاونوا علی البروالتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان )۰نقل است: عارفی حدود ۹۰ سال درمسجدنمازجماعت می خواند۰ بیشتروقتها هم درحالت اعتکاف بسرمی برد۰ دایم الله الله می گفت۰ وقتی که این عارف به دیگرسرای رحل اقامت کشید؛ یکی ازآشنایان او ازاعمال آن باخبربود۰

درخواب همان عارف را می بیند: ازاومی پرسد: چه به سرت آمده است؟ یقینٱ شمارا به پاس جبران عبادات خود نسبت به خداداشته اید راست به بهشت برده اند۰ اودرجواب میگوید: نخیر؛ برعکس ۰اتفاقٱ نمونه ی مناظرسرای دوزخ رابه رؤیت من رسانده اند۰علتش این بوده است: چون درطول ۹۰ سال طاعات وعبادات فقط درفکرخودبودم ؛ از خیراندیشی برای دیگران؛  غافل بوده ام ۰

نویسنده : خوجه دردی قجقی


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE ای مهربانترین همدم من

اولکامیز- دلتنگم،دلتنگ لبخندهای شیرینت،دلتنگ دست های پیرت. دلتنگ آن روزها،که بودی،دلم بدجور هوای تو دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE نوشته یک نوجوان ترکمن در باره جام جهانی

اولکامیز- 184 روز باقیست تا شروع بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی " #جام جهانی"‌ .  به شروع جام جهانی روز به روز نزدیک میشویم و همه ی تیم ها در تکاپوی برنامه ریزی و هماهنگی تیم خود برای حضوری... ادامه مطلب ..
IMAGE قصه ی مادبزرگم

اولکامیز- مادر پدر من ان موقع که من نبودم وحتی از ان هم دیرینه زمانی که پدرم بسیار کوچک بوده از دنیا رفته است ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت اسلامی از زاویه ای دیگر

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی* : کشور ما از فِرق، اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است که در جای جای ایران بزرگ زندگی می کنند. اتفاقاً زندگی آرام و دوستانه و برادرانه هم با یکدیگر دارند... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت "مدیرعامل خانه کتاب ایران" در پی درگذشت مدیر "کتابفروشی قابوس"

📝 "مجيد غلامی جليسه" مدیرعامل خانه کتاب ایران در یادداشتی درگذشت "مراد دردی قاضی" مدير كتابفروشی قابوس گنبدکاووس و از پیشکسوتان نشر فرهنگ و ادب ترکمن را تسلیت گفت. متن این یادداشت را در ادامه... ادامه مطلب ..
IMAGE اختلاف اسلوب اندیشه در گفتار و نوشتار

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می کند. علم نیز قلب انسان را گشاده می گرداند البته علمی که توام با حکمت قرآنی باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE ابتذال سیاست در ورزش

اولکامیز- امان محمد خوجملی : نارکارآمدی سیاست درخودِ سیاست به خاطر انتصابات و انحصاراتی که در آن وجود دارد دقیقاً مشخص نمی شود. چون همه چیز را نمی شود دقیقاً با دیگر کشورها با بیان مصداقهای آن... ادامه مطلب ..
IMAGE نویسنده‌ی بزرگ برایان آلدیس

نشریه صحرا - نویسنده: دکتر یوسف آزمون / ترجمه از ترکمنی به فارسی توسط آنادردی عنصری : (نوشته زیر به مناسبت درگذشت برایان آلدیس شاعر و رمان نویس مشهور انگلستان به رشته تحریر درآمده است. ادامه مطلب ..
IMAGE خودزنی و گل به خودی گرگان فردا

اولکامیز- انتصاب هیوه چی به فرمانداری بندرترکمن با تندترین حملات گرگان فردا مواجه شد. به گونه ای که با مطلب" ضعبف ترین انتصاب " به تخریب هیوه چی و نورقلی پور پرداخت. این رفتار عجیب حیرت فعالین را... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دکتر رادگهر / زندگی امید است و بس

  اولکامیز- دکتر نورلی رادگهر یکی از پزشکان حاذق و قدیمی ترکمن صحراست. این پزشک فرهنگدوست بیش از چهل سال است که به واسطه شغل طبابت به همنوعانش خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE چرا نمایشگاههای مطبوعات در گنبد کتابهای نازل عرضه می کنند؟

اولکامیز – حاج قوجق قلی آق: با این که شهرستان گنبد کاووس استقبال کنندگان بالایی دارد و در کتابخوانی در رده ی بالایی قرار دارد متولیان متاسفانه کم تحرک هستند. ادامه مطلب ..
IMAGE راز سکوت اصولگرایان

فرارو- درحالی که این روزها محمود احمدی نژاد و اطرافیانشان مشغول حمله به قوه قضائیه هستند و مداوم تلاش می‌کنند زمین و بازی را گسترش دهند و دیگر مسئولان نظام را وارد ماجرا کنند، رسانه‌ها و... ادامه مطلب ..
IMAGE گدایان میلیونر گنبدی

اولکامیز- امان محمد خوجملی : گدایی یا تکدی گری یا تقاضای کمک از دیگران یک امر تازه و جدید نیست که از قدیم الایام کم و بیش بوده است. اما گدا هم گدایان قدیمی بود. ادامه مطلب ..
IMAGE از رنجى كه ميبريم

اولکامیز - در کانال فردای بهتر از عليرضا شيرى این یادداشت سیاسی ورزشی را می خوانیم : نشسته ام باخت علیرضا کریمی را در کشتی جهانی میبینم و اینکه برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی در دور بعدی مربیش... ادامه مطلب ..
IMAGE آبشار باللی قایه

اولکامیز- آبشار باللی قایه درجنوب و در 20 کیلو متری شهر مرزی مراوه تپه واقع شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت واقعی

اولکامیز- تحلیلی از امان محمد خوجملی*  : مراسم مذهبی امام حسین علیه السلام هر سال چه در روزهای عاشورا و تاشوعا و چه در اربعین هر چه باشکوهتر برگزار می شود. چندسال است به آن راهپیمایی هم افزوده... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا عبرت نمی گیریم؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : آیا این حق مردم ایران است که از یک سوراخ صد بار گزیده شوند؟ آیا این بدین معنا نیست که ما در تربیت فرهنگی انسانها موفق نبوده ایم؟ صرف فنی به بار آمدن مهندسان و پزشکان... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با برخی از مسئولین

اولکامیز- عجب زمانه ای شده است.هیچ کدام از ما جای خودمان نیستیم.دوست داریم سر از کار همه کس در بیاوریم.تا دستمان بجایی بند شد همه تلاش خود را برای نمایش خود بهر صورتی ولو شده با تبلیغات و یا قدرت... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا باید خیراندیش هم باشیم؟

 اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه... ادامه مطلب ..
IMAGE بیایید خود بحران نباشیم!

عصر ایران، نورالله نصرتی- واقعه دلخراش دیگری به وقوع پیوسته؛ تن ایران عزیزمان دوباره از زلزله ای مهیب لرزیده؛ چه دلها که شکسته؛ چه چشمها که چشمه اشک شان خشکیده؛ چه دلهای مهربان که در سراسر این... ادامه مطلب ..
IMAGE چپ علیه چپ‌روی

کارگزاران - محمد قوچانی : چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می‌کند؟ پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس شش ساله و تجربه‌ی یک عمر زندگی انقلابی و از آن مهم‌تر؛ تفکر انقلابی این روزها به... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با زمین

اولکامیز- دلنوشته عبدالکریم قزل*: امروز صدای تیشه از بیستون نیامدشاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد ادامه مطلب ..
IMAGE پایان تلخ

اولکامیز- وحید دلیجه : یکی از معما هایی که جواب آن بی پاسخ مانده یا همیشه ابهام برانگیز است و همیشه هم خواهد بود، خود کشی است.  ادامه مطلب ..
IMAGE راز توسعه ژاپن، کره جنوبی و مالزی

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در یک ماه اخیر، فرصتی دست داد تا سفرهایی به ژاپن، کره جنوبی و مالزی داشته باشم؛ کشورهایی که هر گاه سخن از توسعه ایران گفته می شود، نامی از آنها نیز به میان می آید: زمانی... ادامه مطلب ..
IMAGE ظروف یک بار مصرف و تهدید محیط زیست

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی: پیشرف علم،صنعت و تکنولوژی و فناوری فرصتهای مناسبی را در اختیار انسانها قرار داده است. درسایه این پیشرفت هاست که انسانها اشتهای فزاینده ای به مصرف پیدا... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

انشالله سدار آزمون ایران را بهتر بگم ترکمن صحرا را در جهان برازنده میکند انشالله .
دوست عزیز و گرامی فرهاد قاضی در غم و اندوه خود بنده را شریک بدانید.
در کدام مورد بفکر مردم بودند آیا تا حالا دیدید چیزی را تصویب کنند به نفع مردم باشد اونم مردمی که ماه...
تبریک میگویم انشالله موفق باشد مثل اینکه اولین زن شهردار زن درایران هستش ها ؟ حتما موفق خوهند شد .
قاتل مهران و عدنان باید سنگسار شود
این قاتل کثیف باید به دست مردم سپرده شود تا خودشان مجازاتش کنند
...
باسلام وباتشكرازنويسنده متن ، بنظرم اجتهادشجاعانه موردنظرنويسنده مقابل اجتهادعرفي فقط من يا گروه ما ...
اگر به این آقایان باشد ، ایده آل و خواست قلبیشان هست ، اصل 15 قانون اساسی ، حتی در بکارگیری پیشخدمت ...
من نمی دانم ، چه اصراری است که فرقه های مختلف به وحدت و اتحاد برسند؟!در هر کشوری هر شهروندی باید آزا...
خب مدیرن دیگه تازه معاونین خودراهم میبرند وقتی ارباب ورجوع به ادارشون بره کسی نیست جواب ارباب رجوع ر...
آره والا . وقتی یه فروشنده را میگیرند در همان لحظه با پول آزاد میشه !! مشخصه که فروشنده زیاد میشه ال...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.