b_150_100_16777215_00_images_607261_107.jpgعصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو نیز به این رویکرد پیوسته است.


جان کلام شورای نگهبان این است که به استناد اصل 4 قانون اساسی می توانند الی‌الابد درباره هر مصوبه و قانونی اظهار نظر کنند و دیگران باید اجرا کنند. تا جایی که برخی به طعنه گفته‌اند شورای نگهبان در عمل جمله مشهور رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی (میزان، رای ملت است) را این گونه تفسیر کرده است: میزان، رای فقهای شورای نگهبان است.

جان کلام منتقدان و مشخصا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اما این است که اصل 4 برای این است که در اصول دیگر مدام تکرار نشود که همه قوانین نباید با اسلام و شرع مغایرت داشته باشد و از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله بهشتی همین مفهوم مستفاد می شود.

ضمن این که قانون اساسی اصل 94 هم دارد که در آن به شورای نگهبان 10 روز مهلت داده تا درباره مصوبات اظهار نظر کند و این گونه نیست که 20 سال بعد سراغ قانون شوراها برود و بدین ترتیب این اتفاق برای هر قانونی 20 سال دیگر هم رخ دهد. تازه شورای نگهبان باید درباره مصوبه مجلس نظر دهد نه اینکه رأسا مصوبه بگذرانند.

سخنان صریح رییس مجلس نشان می دهد او نیک دریافته بحث تنها بر سر عضو یک شورا نیست و این رشته می تواند سری درازتر داشته باشد.

این که آیت الله شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان سال ها بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ و اجرای آن نظر خودشان را عین قانون و شرع توصیف می کند موضوعی به مراتب بزرگ تر از لغو عضویت سپنتاست و این که می گویند «هیچ کس نمی تواند این قانون را تغییر دهد» این تصور را ایجاد می کند که انگار نه انگار مجلس قانون می گذارد و رییس مجلس رییس قوه مقننه است که عضو شورای نگهبان می گوید هیچ کس نمی تواند. 

آقای لاریجانی دریافته لحن برخی ازاعضای شورای نگهبان به گونه ای است که این نهاد خود را عین شرع و اصل نظام می داند و انگار نه انگار که مملکت مجلس دارد و قانون گذاری کار مجلس است نه شورای نگهبان و با اصل چهار نمی توان اصول دیگر وخاصه اصل 94 را بلاوجه و معطل کرد و مگر نصف همین شورای نگهبان (حقوق‌دانان) از مجلس رای نمی گیرد؟

وقتی آقای یزدی می‌گوید هیچ کس نمی تواند این تصمیم یا مصوبه را تغییر دهد این تلقی ناخواسته درمی گیرد که شورای نگهبان را ذیل قوه مقننه نمی داند و عملا با یک قوه جدید رو به روییم واین پرسش شکل می گیرد اگر تصمیم فقهای شورای نگهبان همان قانون است قوه قانون گذاری می خواهیم چه کار و دیگر چگونه می توان از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد کرد؟

اگر شورای نگهبان ذیل قوه مقننه است و رییس مجلس رییس قوه مقننه است چرا لحن آقایان نسبت به رییس قوه این گونه است؟ اگر شورای نگهبان خود یک قوه است چرا می گوییم سه قوه داریم؟ اگر شورای نگهبان همان قوه مقننه است چرا به رییس مجلس می گوییم رییس قوه مقننه؟ اینها سوالاتی است که در ذهن شکل می گیرد.

بر این پایه می توان گفت اعتراض رییس مجلس تنها به حذف سپنتا نیست. این نگرانی هم هست که مجلس یا اعتبار و هویت مجلس است که دارد حذف می شود. تازه مجلسی که نمایندگان آن از فیلتر شورای نگهبان گذاشته اند و نصف کاندیداها را رد صلاحیت کرده اند و راه یافتگان نیز نگران اند سخنی نگویند که مانع تایید در دوره بعد شود یا همین حالا بگویند مرخص اید کما این که در یک مورد - خانم مینو خالقی نماینده اصفهان- پس از انتخاب و تایید انتخابات حذف شد.

بر این پایه وقت آن است که این پرسش به میان بیاید که رییس قوه مقننه کیست؟ رییس مجلس شورای اسلامی را می دانیم کیست اما رییس قوه مقننه کیست. اگر رییس مجلس شورای اسلامی است چرا نمی تواند در دفاع از قانون مصوب و اجرای آن دخالت کند و موضوع را به هیات رسیدگی به اختلاف قوا ارجاع می دهد؟ مگر شورای نگهبان قوه است و با مجلس دچار اختلاف شده است؟

اگر نظر و مصوبه فقهای شورای نگهبان همان قانون است مجلس چرا قانون می گذارد و چرا در رسانه ها از دبیر شورای نگهبان به عنوان رییس قوه مقننه یاد نشود؟

از منظری فراتر و در چرایی ایستادگی علی لاریجانی بر اجرای قانون می توان گفت اگرچه از سر احساس وظیفه شخصی و شرعی و قانونی است و ستودنی هم هست اما دو دلیل دیگر نیز می تواند داشته باشد:

نخست این که اصول گرایانی مانند علی لاریجانی، احمد توکلی ، مصطفی میر سلیم و عزت الله ضرغامی همچنان با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط دارند و حداقل در خانواده و در برابر فرزندان باید پاسخ گو باشند و هیچ توجیهی نمی یابند و مانند فقهای محترم در دایره ای محدودتر تعامل ندارند.

یادمان نرفته که سال ها قبل و در دوره اصلاحات دکتر میر محمد صادقی چرا از سخن گویی قوه قضاییه استعفا کرد. وقتی قاضی همدانی حکم به اعدام استاد جانباز دانشگاه دکتر هاشم آقاجری داد آقای سخنگو که فرزند یک بازرگان مشهور و خود حقوق دان و استاد دانشگاه است احساس کرد همه اعتبار خانوادگی و علمی و حقوقی خود را باید پای توجیه حکمی بریزد که می دانست نه موجه است و نه اجراشدنی و کنار رفت. 

درستی انتخاب و تصمیم او وقتی روشن تر شد که حکم، لغو شد و استادی که یک پای خود را در دوران جنگ از دست داده به دانشگاه بازگشت و اکنون نیز تدریس می کند. پس دلیل اول این است که علی لاریجانی نمی خواهد اعتبار بازیافته پس از اتحاد استراتژیک با حسن روحانی را قربانی کند یا حتی پاسخی برای فرزندان خود هم نداشته اند که استدلال دایی صریح اللهجه را هم دیده و شنیده اند.

دلیل دوم اما مهم تر است. امروز عضویت سپنتا را لغو می کنند و فردا سراغ قوانین دیگر می روند. وقتی نظر خودشان را همان «قانون» می دانند و تصریح می کنند هیچ کس حق ندارد تغییر دهد یعنی نه مجلس قانون گذار است و نه رییس مجلس رییس قوه مقننه.

این که رییس مجلس از فرصت رای اعتماد و پخش مستقیم تلویزیونی استفاده می کند و در میانه بحث رای اعتماد به دو وزیر به این دوموضوع می پردازد نیز از موقعیت شناسی او حکایت می کند. هر چند که می توانست بر سه نکته دیگر نیز انگشت بگذارد و همچنان می تواند:

اول این که بگوید من به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قانون گذاری کشور می گویم تا آقای یزدی نظر فقها را همان قانون نپندارد و نگوید هیچ کس نمی تواند و رییس مجلس را پایین دست خود تصور نکند. تاکید بر این که به عنوان رییس مجلس و رییس قوه مقننه سخن می گوید می تواندجبران کننده سکوت نمایندگانی باشد که از شورای نگهبان «می ترسند» - تعبیری که برخی نمایندگان در علن یا خفا به کار می برند- و بعضا وقتی نطق یا مصاحبه یا در یک مجلس عروسی شرکت می کنند چهار ستون بدن شان می لرزد که نکند شورای نگهبان به خاطر تصویر یا کلمه ای صلاحیت آنها را برای دوره بعد تایید نکند!

دوم این که به شورای نگهبان یاد آوری کند عنوان کامل این نهاد «شورای نگهبانِ قانون اساسی» است . همان قانون اساسی یی که یک فصل کامل درباره حقوق ملت دارد و اصول مصرح آن بر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن تاکید ورزیده و قانون اساسی «همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران» را فارغ از دین و مذهب و نژاد در بر می گیرد.

اصل 19همین قانون اساسی که قرار است از آن نگه بانی کنند بر «حقوق مساوی همه مردم ایران» تاکید دارد و اصل 20 «همه را در حمایت قانون» می داند و اصل 56 تصریح می کند: هیچ کس نمی تواند حق الهی تعیین سرنوشت اجتماعی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

نکته سوم و پایانی هم این که چون به نظری از رهبر فقید انقلاب استناد می کنند متن و زمان و شان نزول آن را هم منتشر کنند. کما این که نظرات امام درباره پرداخت مالیات، اشتغال زنان، بانک داری، بازی شطرنج، موسیقی و مانند اینها در طول رهبری نظام عینا مطابق قبل از پیروزی انقلاب نیست و با اقتضائات زمانه و آرمان های انقلاب انطباق یافته است. 

نظر امام درباره قانون و نظارت فقیهان اما کاملا روشن است:

«برای هیچ کس حکومت نیست. نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند و مجری قانون هستند. فقیه ناظر بر اجرای قانون است. نه این که می خواهد خودش حکومت کند...» - صحیفه نور- جلد 10- صفحه 353


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE تسلیت به وابستگان جانباختگان زلزله کرمانشاه
به خانواده های داغدار و مصیبت دیده  جانباختگان زلزله کرمانشاه و مناطق غربی کشور...

یادداشت

IMAGE بیایید خود بحران نباشیم!

عصر ایران، نورالله نصرتی- واقعه دلخراش دیگری به وقوع پیوسته؛ تن ایران عزیزمان دوباره از زلزله ای مهیب لرزیده؛ چه دلها که شکسته؛ چه چشمها که چشمه اشک شان خشکیده؛ چه دلهای مهربان که در سراسر این... ادامه مطلب ..
IMAGE چپ علیه چپ‌روی

کارگزاران - محمد قوچانی : چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می‌کند؟ پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس شش ساله و تجربه‌ی یک عمر زندگی انقلابی و از آن مهم‌تر؛ تفکر انقلابی این روزها به... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با زمین

اولکامیز- دلنوشته عبدالکریم قزل*: امروز صدای تیشه از بیستون نیامدشاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد ادامه مطلب ..
IMAGE پایان تلخ

اولکامیز- وحید دلیجه : یکی از معما هایی که جواب آن بی پاسخ مانده یا همیشه ابهام برانگیز است و همیشه هم خواهد بود، خود کشی است.  ادامه مطلب ..
IMAGE راز توسعه ژاپن، کره جنوبی و مالزی

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در یک ماه اخیر، فرصتی دست داد تا سفرهایی به ژاپن، کره جنوبی و مالزی داشته باشم؛ کشورهایی که هر گاه سخن از توسعه ایران گفته می شود، نامی از آنها نیز به میان می آید: زمانی... ادامه مطلب ..
IMAGE ظروف یک بار مصرف و تهدید محیط زیست

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی: پیشرف علم،صنعت و تکنولوژی و فناوری فرصتهای مناسبی را در اختیار انسانها قرار داده است. درسایه این پیشرفت هاست که انسانها اشتهای فزاینده ای به مصرف پیدا... ادامه مطلب ..
IMAGE اتوبوس‌های مرگ و درد عادی شدن

عصر ایران؛ مصطفی داننده- این روزها برخی از جریان‌ها و افراد سیاسی از چرخش روحانی به سمت اصول‌گرایان سخن می‌گویند. من هم می‌خواستم از این افراد سوال کنم دقیقا از کدام چرخش سخن می‌گویید؟ کاری... ادامه مطلب ..
IMAGE نامه رحمان قره باش به استاندار

اولکامیز- رحمان قره باش یکی از چهره های شاخص و اعتدالگرای اقتصادی و سیاسی در استان گلستان است. وی شخصیتی تاثیرگذار در ترکمن صحراست که در پیشبرد ستاد استانی دکتر روحانی در ایام انتخابات نقش بی... ادامه مطلب ..
IMAGE اولین ها در باره شهردار مراوه تپه

اولکامیز- یکی از کاربران خوش قلم و تیزبین کانال تلگرامی اولکامیز در باره گلالگ بیگی زاده گزینه نهایی شورای شهر مراوه تپه برای احراز پست شهرداری مطلبی کوتاه و خواندنی نوشته اند که بی کم و کاست... ادامه مطلب ..
IMAGE فاجعه !

عصرایران-احسان محمدی: چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون... ادامه مطلب ..
IMAGE دست از سر من بردارید!

فرارو- «دولت دوازدهم ادامه این دولت، دولت اعتدال و دولت اصلاحات است.» حسن روحانی این حرف را 23 اردیبهشت در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران و در برابر چشم 20 هزار نفر هوادار خود بیان کرد، همان... ادامه مطلب ..
IMAGE وضعیت کشورهای اسلامی

اولکامیز- امان محمد خوجملی: کشورهای اسلامی با تمام ادعاهای خود در هیچ زمینه ای وضعیت مناسبی نسبت به دیگر کشورهای غیر اسلامی ندارند. در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وصنعت و تکنولوژی و فناوری و... ادامه مطلب ..
IMAGE جهالت و تخریب فرهنگی

کمی بالاتر از مصلی اهل سنت گنبد قبرستانی معروف به نام نازقلی خوجه وجود دارد که در محدوداش شخصیت های بسیاری از تورکمن ها آرمیده اند. از جمله این شخصیتها خوده نازقلی خوجه می باشد که قبرستان به نام... ادامه مطلب ..
IMAGE ادبیات مختومقلی

کانال مختومقلی : دکتر مصطفی تانچ، استاد دانشگاه ترکیه : عصری که مختومقلی در آن می زیست بهترین آثار ادبی ترکمن به اوج خود رسید. این آثار و سخن ناب شاعر برای ما خیلی پرفایده است. ادامه مطلب ..
IMAGE مجموعه طوایف اغوزخان

اولکامیز-  مجموعه ی قبایل بزرگ اعوذخان ازنسل فرزندقره خان ازآسیای میانه برخاسته اند۰ بیشترین آنها درتمامیت نقاط قاره ی آسیاودیگرقاره هابطورپراکنده گسترش پیداکرده مستقرشده اند؛البته... ادامه مطلب ..
IMAGE نکته های یک جشن

 اولکامیز- مراسم جشن فارغ التحصیلی طلاب جوان حوزه علمیه قازانقایه پیام ها و نکته های تلخ و شیرین داشت که به شرح ذیل می خوانید : ادامه مطلب ..
IMAGE دین و اجبار

 احسان مکتبی - ايمان از منظر لاك، وجهي با اجبار ندارد، آزادي انتخاب، حق اوليه انسان‌هاي عاقل و بالغ است و كسي را نمي‌توان به غير آنچه خود مي‌خواهد به ديني وا‌داشت ضمن آن‌كه حوزه دين حوزه... ادامه مطلب ..
IMAGE چه کردیم با سرزمین خود !

به قلم مهرداد خدیر- «ما خودخواه ترین نسلی هستیم که در طول هفت هزار سال پیش در این سرزمین زیسته چون هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است. ادامه مطلب ..
IMAGE فرصت‌ها را دریابیم...

خانم ناظم از دختر محصل پرسید: به خاطر غیبت دیروز گواهی پزشک آورده‌ای؟ دختر نوجوان پاسخ داد: نه. چون بیمار نبودم و مادرم هم اطلاع داده بود که نمی توانم به مدرسه بیایم. ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ تقدیس

  گفتاری از صادق زیباکلام : توئیتی که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «به نظر می‌رسد ما دو ایران داریم یکی در عالم واقعیت و دومی هم در ذهن... ادامه مطلب ..
IMAGE ماجرای سپنتا و یک پرسش متفاوت: رییس قوه مقننه کیست؟

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو... ادامه مطلب ..
IMAGE وصیت کورش یا منشور سبز؟

 کانال فردای بهتر - گفتاری از سید مصطفی‌ تاجزاده : ✅ قطعه زیر را به کورش نسبت می دهند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انتساب، می توان آن را به عنوان"منشور سبز" معرفی کرد و برای تحقق توصیه هایش... ادامه مطلب ..
IMAGE نیست های هست نما

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: در این دنیا هر شخصی شب و روز در جستجوی چیزهایی است که فعلا نیست بعدا هست می شود مثلا اگر کسی گدایی می کند طالب بخششی است که فعلا یافت نمی شود ادامه مطلب ..
واکنش‌ها به درگذشت علی‌اشرف درویشیان

ایسنا نوشت: محمود دولت آبادی، شمس لنگرودی و جمال میرصادقی در پی درگذشت علی اشرف درویشیان از این نویسنده پیشکسوت و دغدغه‌هایش سخن گفتند. ادامه مطلب ..
IMAGE خطر بزرگ !

فرارو- دو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو معتقدند برای مبارزه با این نوع فساد یک عزم فراقوه‌ای لازم است. به عقیده آنها اگر این عزم نباشد شعار دادن و قدم گذاشتن در راه مبارزه با فساد به... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

روز18 ابان هم سالگرد شهید حاج معمی هلاکو نماینده شجاع اسبق و سیاستمدار برجسته ترکمن بود لطفا در رسان...
اقای یلمه شما دیگه این حرف را نزنید خواهشا یلمه ها که مدعی اند ادم و حوا یلمه بوده
البته در ثلاثین حضور داشتند نه در اربعین
ضمن اینکه تک تک افراد جامعه در حفظ محیط زیست مسئولیت دارند افراد متولی امور اجتماعی لازم است طرح هائ...
لطیف جان ، تعداد نمایندگان شهید در سقوط یاک 40 بیشتر از 5 نفر بودند . لطفا اصلاح فرمایید. ممنون
مطالب نگارش شده کامل نبوده قهرمانی تیم کلنی اق قلا درسطح کشورجام نصر ویادی ازپدرفوتبال اق قلانشده وا...
سلام دوست عزیز ما فرزندان آدم وحوا هستیم مطرح کردن چنین مسا ئلی عقبگرد مردم یک منطقه را می رساند ب...
اظهارات شماپسندیده است۰ واقعٱ سقف وشیشه های اتوبوس عمومی چندان ایمنی نیستند۰ بایدفکری خوب وایمنی بای...
درگذشت حاج آقای نافعی که به ورزش مدارس نیز خدمت فراوانی کرد را تسلیت گفته و برای او و سایر درگذشتگان...
ببخشید که جسارت میکنم و واقعا شرمنده ام که عرض میکنم ولی شما یموت ها تنگ نظرترین افراد برای تاریخ ت...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.