اولکامیز - خوجه دردی قحقی : روزگاری عروس ودامادی تازه به عرصه ی زندگی مشترک پاگذاشته روی یک سفره ی طعام مشغول تناول کباب مرغ سیاه بودند۰ درهمین فرصت بطوراتفاقی گدایی به دم درخانه ی آنهاحاضرمیشود۰ازاهل خانه کمک می طلبد۰ دامادبدون مقدمه فورٱازسرجای خودبلندشده  مستمندبیچاره را باچند لگد کوبنده ازاطراف خانه وکاشانه دورمی نماید۰ دوباره باعروس خودمشغول خوردن طعام می شود۰امااین دهرختاربازی وملعبه ی عاشقانه زیاددارد۰گاهی می خنداند؛ گاهی می گریاند۰ گاهی توانگرمی کند؛ گاهی توانگران رادریوزه می کند۰

این عروس هزاردامادهزارگونه مکروکلک دارد۰ بهوش باشید:به خوش قولی های فریبنده وبهتان آن دل نبندید۰ ازقضاء برای این دامادبیخبرازنیرنگ روزگارطوری پیشامداتفاق می افتد ؛ دست به هرشغلی می بردکارش رونق پیدانمی کند۰حتی بعدازمدتی گذشت زمان نتوانست ازعهده ی نفغه ی عروس خودبرآید۰ بناچارزن خودراطلاق میدهد۰ رفته رفته خودبرای شکم سیرکردن دست به دامن مردم میشود۰ توای بیوفاروزگاران ؛توچگونه دنیایی هستی؟ درعین حال چقدرتوانایی اگرلازم دانستی ؛ پادشاهان رادریوزه می کنی۰ به گدایان مقام عالی رتبه می دهی۰دراین لحظه اندکی بیادقطب الدین محمدخوارزمشاه فرورفتم۰ چطورازترس جان ازبرابرچنگیزخان متواری می شود۰

سرانجام به کمک امرای آمل به جزیره ی آبسکون دریای خزرمنتقل شده مخفی می گردد۰ درهمان جزیره باجزامیان درگیرشده باضلالت ومرارت جان به جان آفرین تسلیم می نماید۰ ( این چه شوراست که در دورقمرمی بینم------ علت آنست که هرروزبترمی بینم ) ۰ بعدازمدتی تیمورملک آن مشاور باوفای شاه به سراغ اومی آید۰ باتعجب می بیندزاغ وزغن برسرش نشسته ازگوشت اومی خورند۰ تیمورملک درعالم حیران و هپروت میگوید: ای سلطان عالم روزگاری خودرا. ؛ سکندرثانی می دانستی۰ حال چطورشده است ؛ قادرنیستی حتی کلاغی راازخودبرانی؟! ( بهرساعت گشایدسازو رنگی-----گهی رومی نمایدگاه زنگی) تیمورملک باآب جزیره سلطان راغسل داد۰

میت اش راباعمامه ی خودکفن کرده درلابلای شن وماسه دفن نمود۰ خودپیشه ی ترک دنیارا برگزیده به عربستان سفر کرد۰  به جرگه ی درویشان پیوست۰  آگاه باشید:دنیاراهیچ اعتباری نیست۰ خال اصل موضوع رادنبال می کنیم۰ دامادبیچاره دریک آبادی دور وناشناس مشغول تکدی بود۰  دق الباب درب خانه ای را دق دق به صدادرآورد۰  ازاهل بیت استمداد طلبید۰ درآن خانه تازه عروس ودامادی روی یک سفره ی طعام روبه رویهم دورسفره نشسته به شکرانه درحین تناول کباب مرغ سیاه بودند۰ دامادفورٱ به عروس خودگفت: ای عروس یک ران کباب مرغ رابایک قرص نان به گدای دم درخانه بدهید۰ بیچاره قدری ازعذاب شکم آسوده شود۰ ثواب دارد۰ عروس موقع برگشتنی های های می گریست۰ دامادپرسید: ای عروس من ؛؛ شماراچه اتفاق افتاده است؟ چراگریه می کنی؟ آیاکسی دل نازک شمارارنجانیده اند۰

اودرپاسخ میگوید: خیرکسی مرا نرنجانیده اند۰ من به بازی روزگارگریه میکنم۰ اتفاقٱ گدای دم درخانه ی ماشوهرسابق من بود۰ روزی ما دو نفر زن وشوهر مثل حالایی کباب مرغ سیاه می خوردیم۰ گدایی آمدازماتقاضای نیم قرص نان نمود۰ شوهرم آن گدای بیچاره را باکتک کاری ازاطراف خانه دورکرد۰ متأسفانه او بعدازآن کم کم به سیرقهقرا رفت۰ طوریکه بعدهاازعهده ی خرج  ومخارج من عاجزماند۰ سرانجام منجربه طلاق گردیدم۰ گویاسقف آسمان به روی سرم فرو ریخت۰ شب وروز ؛ کارمن آه وناله شد۰ داماد دوم که جوانی خوش طبع  ؛ بشاش وبحاث بود؛ گفت: ای عروس نوگل من غم مخوروگریه مکن۰ اتفاقٱ آن گدای کتک خورده ی دم درخانه؛  به دست  شوهرسابق شما ؛۰ شوهر همین حالایی شما بوده است۰ عروس به حکم الهی حیران ماند۰ باشوی دوم هرچه بیشترصمیمی شد۰  / منبع : کتاب دانشمند آتا 


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE خطر بزرگ !

فرارو- دو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو معتقدند برای مبارزه با این نوع فساد یک عزم فراقوه‌ای لازم است. به عقیده آنها اگر این عزم نباشد شعار دادن و قدم گذاشتن در راه مبارزه با فساد به... ادامه مطلب ..
IMAGE یادی از شاعر ارازمحمد ارازنیازی

 اولکامیز- فرهاد قاضی : مرحوم ارازمحمد ارازنیازی شاعر پیشکسوت و خوش قریحه ترکمن صحرا در سیزدهم مهرماه 1389شمسی در شهر گنبد درگذشت .  ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه قلب پاک داشته باشیم ؟

اولکامیز-  مرکزیت وجودی انسان های زنده قلب است۰ قلب دایمٱ درحین انجام وظایف محوله ی خاص خودمیباشد۰ بهیچ عنوان تعلل پذیرنمی باشد۰ درغیراین صورت حیات به پایان خواهدرسید۰ ضمنٱ این عضواصلی... ادامه مطلب ..
IMAGE دیدگاه یک مغازه دار در مورد کیفیت مواد غذایی

اولکامیز-  گاهی اوقات انسان با افرادی روبرو می شود که هیج توقع و انتظاری برای شنیدن سخنان مهمی از آنها ندارد. اما با کمال تعجب سخنان مهمی از آنها سر می زند. حتماً به خاطر همین چیزهاست که گفته می... ادامه مطلب ..
IMAGE ضررهای اجتماعی بی اعتمادی

اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: افزایش مشکلات اقتصادی سبب افزایش مشکلات اجتماعی هم می شود. مشکلات اجتماعی نابسامنی های زیادی را در رفتار فردی و جمعی و گروهی بوجود می آورد که به همه ی افراد... ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ تقدیس

اولکامیز- دکتر صادق زیباکلام فعال سیاسی و صاحب نظر مسائل سیاسی کشور  در سایت شخصی اش نوشت : توئیتی که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «به... ادامه مطلب ..
IMAGE تکثر هویتی

دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر "موسسه انسان شناسی و فرهنگ" در مصاحبه با خبرنگار عصرایران به موضوع هویت و جامعه امروز پرداخته است. به گزارش عصر ایران، متن گفت و گو به... ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت بازسازی قدرت نرم ایران در منطقه و فراسوی آن

خبر آنلاین - دیاکو حسینی : دنیای ما با بحران کانون‌های قدرت نرم همراه است و این باید فرصتی برای ایران در نظر گرفته شود که با بهبود دادن عملکرد فتح قلب‌ها و ذهن‌ها، به سوی تشکیل منطقه قوی‌تری... ادامه مطلب ..
IMAGE الزامات ثبت جهانی گنبد قابوس

 ایرنا- جعفر خاندوزی : 1 - میراث جهانی یونسکو (World Heritage Sites) به مجموعه‌ مکان ‌های فرهنگی و یا طبیعی ثبت‌ شده در سازمان جهانی یونسکو مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه و یا شهر... ادامه مطلب ..
IMAGE جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷

اولکامیز-  امید کوکبی در کانال تلگرامی اش نوشت :  همونطور که انتظارش میرفت جایزه نوبل فیزیک امسال به سه فیزیکدانانی داده شد که تو کشف امواج گرانشی نقش عمده رو داشتن: رِینر وایس، بَری باریش و... ادامه مطلب ..
IMAGE ادامه گفتگوی سیاسی دکتر سارلی

اولکامیز- بخش دوم گفتگوی داغ و سیاسی با دکتر اراز محمد سارلی را به نقل از گروه فراغی در ذیل می خوانید . مدیریت این مصاحبه با خانم قرنجیک و ابراهیم دوگونچی بود.  ادامه مطلب ..
IMAGE نقد کتاب "گناه آینه" اثر عبدالملک خرمالی

 اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات... ادامه مطلب ..
IMAGE بابک زنجانی درون ما

عصر ایران - احسان محمدی : ژیمناستیک واژگان یکی از تخصص‌های ایرانی است. زمانی در سریال «شب‌های برره» افعال معکوس به‌عنوان سوژه‌ای پرطرفدار دستمایه شوخی‌های کلامی شد که حتی به متن جامعه هم... ادامه مطلب ..
IMAGE مراسم عاشورا و تاسوعا و اهل سنت

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: ماه محرم ماه سوگواری وعلی الخصوص دو روز تاسوعا  و عاشورا دهم محرم روز شهادت امام حسین علیه السلام روز عزاداری سراسری برادران شیعه می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE مرد آرام و خندان

اولکامیز - سه روز از دومین سالگرد وفات نقدی گل چشمه یکی  از بزرگان و  سیاسیون بنام ترکمن صحرا می گذرد مطلبی به قلم بهزاد گل چشمه در فضای مجازی بازنشر شده بود که در پی می آید :  ادامه مطلب ..
IMAGE تاملی بر همه پرسی استقلال کردستان عراق

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه (3 مهر) برگزار شد.   در این باره می توان به نکاتی اشاره داشت. ادامه مطلب ..
IMAGE آیا کفار باید از ما بترسند ؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی: در ایران صحبتها و رفتارهای خارج از عرف و عادت کم نیستند. یکی از مشکلاتی که در جامعه امروز ایران دیده می شود نحوه ی بر خورد با کفار یا با کشورهای غربی است. ادامه مطلب ..
IMAGE نقدی بر اوتیسم اجتماعی

 اولکامیز- این مطب تحلیلی چندی پیش به قلم ( ع . بخارایی ) در نشریه گلشن مهر منتشر شده است که به نقد رفتار سیاسی برخی از اصلاح طلبان پرداخته است که بی کم و کاست در پی می آید : کمی « نا در خودمانده »... ادامه مطلب ..
IMAGE توانا بود هر که دانا بود

  مادرم و من جلوی برج قابوس، دوره راهنمایی، بعد از گرفتن جایزه رتبه اولی مسابقات علمی، گنبدکاووس، سال ۱۳۷۳ مطمئنا داشتنِ سواد خوندن و نوشتن یا مدرک تحصیلی به تنهایی به معنای دانایی و به تبع اون... ادامه مطلب ..
IMAGE اول خلقت

محسن رنانی / ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ فردا اول مهر است. و برای من از وقتی مطالعاتم را به سوی «کودکی و توسعه» برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. همه چیز از اول مهر آغاز می شود. سرنوشت یک... ادامه مطلب ..
چرا نباید بی تفاوت بود ؟

عصر ایران؛مازیار آقازاده - شاید برای بسیاری از انسان های روی کره خاکی کمک کردن برای التیام زخم های انسان هایی هزاران کیلومتر دورتر از آنها معنا و مفهومی نداشته باشد و این دسته از انسان ها بر... ادامه مطلب ..
IMAGE آیدئنگ گیجه

 اولکامیز- شاپور دوجی : عادت به نوشتن ندارم آدم دست به قلم نیستم شاید بعضی وقتها کتاب شعری به دست بگیرم، چون عاشق شعروشاعران هستم... ادامه مطلب ..
تحلیل اجتماعی یک شعر

اولکامیز - امان محمد خوجملی: بعضی از اشعار سروده شده ی شاعران در ایام قدیم معانی و مضامینی بسیار عمیق و تاثیر گذاری داشته اند. اما به مرور زمان با تغییر و تحولات اجتماعی و با بوجود آمدن ارزشهای... ادامه مطلب ..
IMAGE قجقی نژاد:صوفیه معمولا تحت تاثیر عقایدو آرای فرق غیر اسلامی بوده است

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:با عرض سلام به کاربر محترم سایت وزین اولکامیز.کاربر محترمی سوال کردند:آیا شما با تمامی طرق صوفیه مخصوصا نقشبندیه که در منطقه ترکمن صحرا رواج دارد مخالف هستید؟پاسخ:... ادامه مطلب ..
نگاهی به فرامین اسلام

اولکامیز خوجه دردی قجقی : درفلسفه ی فرامین اسلام مانند: صدقات ؛ عشر؛ زکوة؛ خمس ؛ امربه معروف ونهی ازمنکر وغیره طوری طرح ووضع گردیده است: ادامه مطلب ..

اخبار


23 شهریور 1396

آخرین نظرات

براستی که پایانی شبیه فیلمهای هندی ، برازنده چنین سوژه و سناریو آشفته ایست .
سایت عصرایران ذیل مقاله فوق فقط نظرات موید متن فوق را منتشر می کند.و از انتشار سایر متون که با ادله ...
باسلام وخسته نباشید چه سهم خواهی باشه چه توقع فرقش چیه مطالبات است اینو رساندند که مطالبات ترکمنها م...
با سلام و ضمن سپاسگزاری ازمحقق ارجمند .به ذکر چند فامیل اکتفا نموده اند که گرچه میتوانستند به فامیل ...
با تشکر از زحمات محقق گرامی،فامیل های دیگری هم ساروانلی هستند .بیشتر به جند تا اشاره وتکرار نموده ای...
این قلب مورد نظر در نوشته همان قلب ارگانیک و تپنده در قفسه سینه است؟ یا چیز دیگری است؟ چگونه این قل...
من نمی دانم که تورکمن ها هم قبلا تعارفات مصلحتی را می دانستند یا اینکه در اثر هم جواری یاد گرفتند؟. ...
سلام بیشر به درد کارهای تحقیقاتی میخورد تا شهرداری
ضمن عرض سلام اقای خوجملی شما با به بکار بردن چنین عبارات و پاسخهایی خلاف واقعیت متن سوال در جوابیه...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.