اولکامیز - خوجه دردی قحقی : روزگاری عروس ودامادی تازه به عرصه ی زندگی مشترک پاگذاشته روی یک سفره ی طعام مشغول تناول کباب مرغ سیاه بودند۰ درهمین فرصت بطوراتفاقی گدایی به دم درخانه ی آنهاحاضرمیشود۰ازاهل خانه کمک می طلبد۰ دامادبدون مقدمه فورٱازسرجای خودبلندشده  مستمندبیچاره را باچند لگد کوبنده ازاطراف خانه وکاشانه دورمی نماید۰ دوباره باعروس خودمشغول خوردن طعام می شود۰امااین دهرختاربازی وملعبه ی عاشقانه زیاددارد۰گاهی می خنداند؛ گاهی می گریاند۰ گاهی توانگرمی کند؛ گاهی توانگران رادریوزه می کند۰

این عروس هزاردامادهزارگونه مکروکلک دارد۰ بهوش باشید:به خوش قولی های فریبنده وبهتان آن دل نبندید۰ ازقضاء برای این دامادبیخبرازنیرنگ روزگارطوری پیشامداتفاق می افتد ؛ دست به هرشغلی می بردکارش رونق پیدانمی کند۰حتی بعدازمدتی گذشت زمان نتوانست ازعهده ی نفغه ی عروس خودبرآید۰ بناچارزن خودراطلاق میدهد۰ رفته رفته خودبرای شکم سیرکردن دست به دامن مردم میشود۰ توای بیوفاروزگاران ؛توچگونه دنیایی هستی؟ درعین حال چقدرتوانایی اگرلازم دانستی ؛ پادشاهان رادریوزه می کنی۰ به گدایان مقام عالی رتبه می دهی۰دراین لحظه اندکی بیادقطب الدین محمدخوارزمشاه فرورفتم۰ چطورازترس جان ازبرابرچنگیزخان متواری می شود۰

سرانجام به کمک امرای آمل به جزیره ی آبسکون دریای خزرمنتقل شده مخفی می گردد۰ درهمان جزیره باجزامیان درگیرشده باضلالت ومرارت جان به جان آفرین تسلیم می نماید۰ ( این چه شوراست که در دورقمرمی بینم------ علت آنست که هرروزبترمی بینم ) ۰ بعدازمدتی تیمورملک آن مشاور باوفای شاه به سراغ اومی آید۰ باتعجب می بیندزاغ وزغن برسرش نشسته ازگوشت اومی خورند۰ تیمورملک درعالم حیران و هپروت میگوید: ای سلطان عالم روزگاری خودرا. ؛ سکندرثانی می دانستی۰ حال چطورشده است ؛ قادرنیستی حتی کلاغی راازخودبرانی؟! ( بهرساعت گشایدسازو رنگی-----گهی رومی نمایدگاه زنگی) تیمورملک باآب جزیره سلطان راغسل داد۰

میت اش راباعمامه ی خودکفن کرده درلابلای شن وماسه دفن نمود۰ خودپیشه ی ترک دنیارا برگزیده به عربستان سفر کرد۰  به جرگه ی درویشان پیوست۰  آگاه باشید:دنیاراهیچ اعتباری نیست۰ خال اصل موضوع رادنبال می کنیم۰ دامادبیچاره دریک آبادی دور وناشناس مشغول تکدی بود۰  دق الباب درب خانه ای را دق دق به صدادرآورد۰  ازاهل بیت استمداد طلبید۰ درآن خانه تازه عروس ودامادی روی یک سفره ی طعام روبه رویهم دورسفره نشسته به شکرانه درحین تناول کباب مرغ سیاه بودند۰ دامادفورٱ به عروس خودگفت: ای عروس یک ران کباب مرغ رابایک قرص نان به گدای دم درخانه بدهید۰ بیچاره قدری ازعذاب شکم آسوده شود۰ ثواب دارد۰ عروس موقع برگشتنی های های می گریست۰ دامادپرسید: ای عروس من ؛؛ شماراچه اتفاق افتاده است؟ چراگریه می کنی؟ آیاکسی دل نازک شمارارنجانیده اند۰

اودرپاسخ میگوید: خیرکسی مرا نرنجانیده اند۰ من به بازی روزگارگریه میکنم۰ اتفاقٱ گدای دم درخانه ی ماشوهرسابق من بود۰ روزی ما دو نفر زن وشوهر مثل حالایی کباب مرغ سیاه می خوردیم۰ گدایی آمدازماتقاضای نیم قرص نان نمود۰ شوهرم آن گدای بیچاره را باکتک کاری ازاطراف خانه دورکرد۰ متأسفانه او بعدازآن کم کم به سیرقهقرا رفت۰ طوریکه بعدهاازعهده ی خرج  ومخارج من عاجزماند۰ سرانجام منجربه طلاق گردیدم۰ گویاسقف آسمان به روی سرم فرو ریخت۰ شب وروز ؛ کارمن آه وناله شد۰ داماد دوم که جوانی خوش طبع  ؛ بشاش وبحاث بود؛ گفت: ای عروس نوگل من غم مخوروگریه مکن۰ اتفاقٱ آن گدای کتک خورده ی دم درخانه؛  به دست  شوهرسابق شما ؛۰ شوهر همین حالایی شما بوده است۰ عروس به حکم الهی حیران ماند۰ باشوی دوم هرچه بیشترصمیمی شد۰  / منبع : کتاب دانشمند آتا 


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

IMAGE سال نو انسان نو

اولکامیز- وحید دلیجه : سال نو ، انسان نو آرام آرام صدای پای بهار به گوش می رسد، خواب و خیال خزان برآشفته ، و بوی مشک عنبر و ریحان ، بیداری و حرکت، صدای نهر های روان ، جیک جیک پرندگان ، در دشت های... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از ستار سوقی در باره بهار

 اولکامیز- شعری زیبا  از ستار سوقی شاعر پر آوازه ترکمن صحرا  در باره بهار  را در پی می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE گمراه کنندگان طریق خدا

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: و از مردمان کسانی هستند که دربارۀ الله، در وجود الله، یا در اسما و صفات وی مجادله بیهوده می کنند. ادامه مطلب ..
IMAGE « تأزه یئلئ »

اولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری : ادامه مطلب ..
IMAGE چرا فساد در اقتصاد ما فراگیر شد؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بعد از چهل سال از انقلاب فساد در سیستم اقتصادی و اداری ایران بقدری بدیهی و آشکار شده است که کسی را یارای تکذیب و انکار آن نیست. ادامه مطلب ..
IMAGE به بهانه 8 مارس

 اولکامیز- یادداشتی از آنا محمد بیات : بیش از 112سال است این روز به عناوین مختلف به نام روز مادر، زن در سطح بین المللی گرامی داشته میشود البته در بعضی کشورها مثلا در سوییس از سال 1917 تاکنون دوم ماه... ادامه مطلب ..
IMAGE حجاب درون

 اولکامیز- به قلم محمد سلاق: این روزها مقوله حجاب بعد از فساد های ساختاری در جامعه ایران یکی از داغ ترین بحثها در محافل عمومی وشبکه های مجازی میباشد، آیا حجاب مصونیت است یا محدودیت؟ ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دانشجوی مراوه تپه ای که جایزه نیم میلیون تومانی اش را به مدرسه بخشید

اولکامیز- سال گذشته مراوه تپه درکنکورخوش درخشید و 15 نفر قبولی به تربیت معلم داشت. با یکی از دانش آموزان ساعی و موفق گفتگویی انجام دادیم که در پی می آید: @ulkamizcom ادامه مطلب ..
IMAGE نظیره ای بر شعر زیبای نإمه سن

اولکامیز- روزهای مختومقلی ایّام مقدسی است، بسا قدر نهیم به این روز. بنده برای یکی از اشعار مختومقی عاریف، زمانی نظیره ای سروده بودم. ادامه مطلب ..
IMAGE مقاله تاریخی در باره خوجه نفس

اولکامیزز-  این بخش "مدخل" کتاب "اشعار سروده شده در اسارت"، از جانب د. خ. تنظیم گردیده است که علاوه بر تحقیقات دیگران، به عنوان حاشیه به این دوره از تاریخ تورکمن اختصاص داده شده است تاجهت درک بهتر... ادامه مطلب ..
IMAGE مراوه تپه را باید دید

 عبدالکریم قزل ، فعال فرهنگی : گردشگری منبع و منشاء درآمدهای هنگفت در عصر و ایام کنونی می باشد. امروزه جذب توریست و گردشگر یکی از عوامل مهم توسعه است. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر بدون روتوش

 اولکامیز- محمد سلاق : مادری که قصد داشت دختر چهارساله اش را بخاطر فقر به مبلغ پانصد هزار تومان بفروشد، ادامه مطلب ..
IMAGE مطالبات اهل‌سنت در آینه حقوق شهروندی

اولکامیز- سید علاءالدین حیدری : اهل‌سنت ایران شهروندان اصیل ایرانی هستند که به درازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند. ادامه مطلب ..
IMAGE مذهب علیه مذهب

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی تحلیلگر سیاسی ترکمن : شهرت دراویش بعد ازدرگیریهای اخیر بیشترشده است. گاهی اوقات دشمن به دشمن بهتر از دوست خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE در شرایط بی اعتمادی

ولکامیز- امان محمد خوجملی : نزدیک به چهل سال از عمر انقلاب می گذرد. بعد از چهل سال که پشت سر خود را نگاه می کنیم مسائل زیادی تغییر کرده است. هم افراد تغییر کرده اند هم شخصیتها هم مواضع دولت و حکومت. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر تابلو در جاده های گلستان

اولکامیز- امان محمد خوجملی: یکی از نشانه های توسعه و آبادانی هر کشور وجود جاده های آباد و استاندارد و حمل و نقل عمومی راحت و ارزان می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با سرمایه گذاریهای گسترده و... ادامه مطلب ..
IMAGE نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..

اخبار


14 اسفند 1396

آخرین نظرات

خب خبرنداشته شما گوشزد میکردید چرا نگفتید . حتما خبرهم داشتند اجازه ندارن بگن . اگه بگه خونه اش نمیر...
بازم خوبه خودتان میگید جوابی داده نشد !!!پس دنبال چی هستید . این زبان مادری که میگید کی درس بده حتی ...
باسلام خدمت شما نویسنده خوش ذوق و تهیه کننده اخبار مرتبط با شهرستان مراوه تپه ، در خصوص گردآوری ، ت...
سلام حتما خیر وبرکتی در کاراست زیاد اصرار نکنیم
ممنون از همه دوستانی که به فکر پایداری زبان و فرهنگ ترکمنی هستن.
لطفا اکه می تونید وبلاگ تورکمن دیل...
با سلام وخدا قوت برای دوست خوبمان آقای خوجه که این قدر به فکر دوستان هستید و از آسیب های تغذیه نامنا...
با سلام خدمت خوانندگان محترم..
البته قبل از اظهار نظر باید بگم که این خزعبلات شما حتی ارزش خواندن ر...
آقای احمدی نژاد مگه موقع ریاست جمهوری شما رئیس قوا کی بودند همینا بودند حالا که نزدیکانت به یه جرمی ...
سلام، از شنیدن این خبر بسیار نتأثّر شدم. تابستان دو سال قبل در تورکیّه نزدش بودم و امسال نیز امید دی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.