892.jpgاولکامیز(سر دبیر اولکامیز نظری درخصوص مطالب مطروحه ومستندات اشاره شده ندارد و بررسی آن را به اهل فن واگذار می کند)- امان محمد خوجملی: با عرض سلام به دوستان و برادران بزرگوار کامنت گذار دردو سایت اولکامیز و ترکمن سسی و سایر معترضان که مدافع احکام خشن اسلامی هستند. این دوستان فکرمیکنند در ابتدای ورود اسلام مردم آن زمان دین اسلام را بدون مقاومت پذیرفته اند و هیچ سئوال جوابی از پیامبر اسلام نشده است.

پیامبراسلام دین خود را برای قبولاندن به مخالفان با ارزشهای بیرون دینی مانند انسانیت و عدالت و صداقت و حقیقت و انصاف و مکارم اخلاق سنجیده و مقایسه کرده است و گفته است این ارزشها در درون دین جدید وجود دارد.پیامبر اسلام برای جا انداختن دین جدید 23 سال مبارزه کرد. اگر پیامبر اسلام یک آدم دروغگو و ظالم و ستمگر بود، کسی دور بر آن دیده نمی شد. پس باید قبول کنیم که این جهان بینی بشری (خوبیها) است که اجازه ی ورود جهان بینی دینی را به ذهن انسان صادر می کند. اگر این خوبیها در درون دین نباشد آن دین چندان ارزشی نخواهد داشت. با این مقدمه می خواهم عرض کنم، آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب نسخ سنگساردر اسلام 21 دلیل آورده است بنده به چند تای آن به صورت خلاصه شده و نقل به مضمون اشاره می کنم.(چون مطلب خیلی طولانی و کسالت آورنشود اگرمخالفان قانع نشدند بقیه را هم می شود در چند مرحله ارائه داد ).
1 – رجم در میان اعراب به معنای کشتن افراد نبوده بلکه طرد افراد خطا کار و دور کردن آنها با سنگ ریزه بوده است.یعنی نوعی اعلام تنفر از کار زشت می باشد. در حال حاضر هم معادل آن پرتاب تخم مرغ و گوجه می باشد. صفحه ی15 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
2 – آخرین سخنرانی پیغمبر در حجت الوداع: ...عمرو بن احوص همراه رسول خدا در حجت الوداع حاضر بود. رسول خدا حمد و ثنای خدای بجا آورد و مردم را مورد تذکر و موعظه قرار داد. ضمن سخنرانی داستانی نقل کرد و آنگاه گفت: آگاه باشید نیکی به زنان را آویزه ی گوش خود قرار دهید. آنها در زندگی به شما خدمت می کنند و شما حقی غیرازآن بر علیه شان ندارید مگر اینکه مرتکب فاحشه ی ثابت شده{ بابینه} گردند.اگر چنین کردند{ مرتکب زنا شدند} بسترشان را ترک کنید و تنبیه شان کنید البته تنبیهی که اثرش نماند{تنبیه سبک). پس اگر رام شدند دنبال چیز دیگری علیه شان نگردید. آگاه باشید شما بر عهده ی زنان حقوقی دارید و زنان هم بر عهده شما حقوقی دارند. اما حقوق شما بر عهده ی زنان این است به کسی که از او خوشتان نمی آید اذن ورود به خانه ندهند و بر جایگاهتان ننشانند. آگاه باشید حقوق زنان برعهده شما این است که خوراک و پوشاکشان را به نحو احسن تامین کنید. قسمتی از اسناد ارائه شده عبارتند ازترمذی جلد 2 صفحه ی 315 حدیث 1173، سنن ابن ماجه حدیث 1851 ، السنن الاکبری نسائی حدیث 9169 ، ... تاریخ طبری جلد 2 صفحه ی 403 . صفحه ی 138 کتاب نسخ سنگسار.
3 - ... نقل می کنند و می گویند این از تشریعات عمر است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارند که بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر دستور داد به زید این ثابت که برو قرآن را جمع آوری و تدوین کن اگر دونفر شاهد{ کاتب وحی و حافظ وحی} شهادت می دادند زید بن ثابت می پذیرفتند. عمر به تنهایی آمد و گفت: آیه رجم هم نازل شده چون پیغمبر اکرم مریض بود وارد قرآن نشد. ولی زید بن ثابت قبول نکرد و آن را وارد قرآن نشد. طبق خبر ریشه ی رجم به مقدار زیادی به خلیفه دوم به عمر بر می گردد....صفحه ی 134 کتاب نسخ سنگساردر اسلام.
4 - ... اشاره قرآن به تفاوت کیفر مسلمانان با اهل کتاب و غیره(من نسائکم/منکم) قرآن بر قانون قتل و سنگسار زناکاران در تورات آگاهی داشت و هنگام بحث در آیات 15 و 16 سوره ی نسا با یاد آوری عبارات من« نسائکم و منکم» با تمایز حکم جامعه اسلامی نسبت به جامعه اهل کتاب اشاره کرد و بدین وسیله قابل استناد نبودن کیفر تورات در میان پیروان آیین جدید یعنی مسلمانان پرداخت. نیز شاید این تصریح قرآن ناشی ازآن باشد که مطابق شان نزولها قبلاً در آیات 41 تا 43 سوره ی مائده که بنا محاسبه{ بعضی از محققان} در سال دوم هجری نازل شده بود به وجود قتل و سنگسار در کتاب تورات اشاره کرده و حتی آن حکم را در داوری پیامبر در میان اهل کتاب قابل استناد می دانست... از همین رو بعداً قرآن هنگام انشاء حکم مستقل خودش در آیات 15 و 16 سوره ی نساء بنا به محاسبه یکی از محققان در سال هشتم هجری نازل گردید از عبارت «من نسائکم و منکم »استفاده کرد تا حوزه مسلمانان را از حوزه اهل کتاب در خصوص کیفر زنا جدا سازد.... صفحه ی 150 کتاب نسخ سنگسار دراسلام نوشته ی امیرحسین ترکاشوند.

5 – نصف ناپذیر بودن قتل و سنگسار( فعلیهن نصف علی المحصنات): قرآن در آیه ی 25 سوره ی نساء مجازات کنیزان شوهردار را نصف مجازات محصنات اعلام می کند. گفتنی است محصنات دلالت بر زنان شوهردار می کند زیرا این واژه در عبارت« فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» یا مستقیماً بر زنان شوهر دار منطبق است و یا زنان آزاد توجه دارد که در صورت دوم نیز دست کم زنان شوهردار را در بر می گیرد پس مطابق آیه مجازات کنیزان شوهر کرده نصف زنان شوهر دار است. همین نصف بودن به ما می گوید که کیفر زنان شوهردار نمی تواند قتل و سنگسار باشد زیرا مردن قابل نصف شدن نیست صفحه ی 116 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
6 – تعارض سنگسار با مضاعف شدن( یضاعف لها العذاب ضعفین): قرآن در آیه ی 30 سوره ی احزاب کیفر همسران پیامبر در صورت ارتکاب فاحشه مبینه را دو برابر دیگران قرار داده که که به روشنی با قتل و سنگسار دو برابر ناشدنی در تعارض است ... روشن است بحث بر سر زنای محصنه می باشد زیرا به بارزترین نمونه زنان شوهردار یعنی همسران پیامبر پرداخته است. قرآن کیفر زنان یادشده را دوبرابر سایر زنان شوهردار قرار داده که به روشنی نافی قتل و سنگسار بود در این صورت این حکم قابل دوبرابر شدن در باره ی خصوص زنان پیامبر نمی بود. چون قتل و مردن را نمی توان مضاعف کرد. صفحه ی 185 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.10/5/1396 .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - شریف

  در صحیح بخاری و صحیح مسلم ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند:[۲۹] خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند

 • مهمان - شریف

  عثمان بن عفان

  مردی از قبیله جهنی، زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من این زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند را به دنیا آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش کنند این خبر به گوش علی بن ابی طالب رسید، او پیش عثمان آمد و گفت: ای عثمان چرا زنی بی گناه را رجم خواهی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: مدت شیر خوردن طفل ۲ سال است[۳۷] و در جای دیگر می‌فرماید: مدت آبستن و شیر دادن کودک سی ماه است[۳۸]. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل ۶ ماه است. عثمان چون این کلمات را بشنید دانست که حکم بر خطا کرده‌است کس فرستاد تا آن زن را بی زحمت رجم بازگردانند وقتی برسیدند که آن زن بی گناه را تن به زیر سنگ مسلمانان تباه بود [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]
  علی بن ابی طالب

  الشعبی روایت می‌کند بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت «من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.»[۴۳]

 • مهمان - امان محمد خوجملی

  سلام شریف جان. اگر حرف شما درست باشد پس چرا آیه ی سنگسار در قرآن نیامده است؟ اگر حرف حضرت عمر درست باشد نتیجه این می شود که قرآن کامل نیست. اگر قرآن کامل باشد سخن حضرت عمر درست نیست. کدام یک را باید به پذیریم؟

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.