892.jpgاولکامیز(سر دبیر اولکامیز نظری درخصوص مطالب مطروحه ومستندات اشاره شده ندارد و بررسی آن را به اهل فن واگذار می کند)- امان محمد خوجملی: با عرض سلام به دوستان و برادران بزرگوار کامنت گذار دردو سایت اولکامیز و ترکمن سسی و سایر معترضان که مدافع احکام خشن اسلامی هستند. این دوستان فکرمیکنند در ابتدای ورود اسلام مردم آن زمان دین اسلام را بدون مقاومت پذیرفته اند و هیچ سئوال جوابی از پیامبر اسلام نشده است.

پیامبراسلام دین خود را برای قبولاندن به مخالفان با ارزشهای بیرون دینی مانند انسانیت و عدالت و صداقت و حقیقت و انصاف و مکارم اخلاق سنجیده و مقایسه کرده است و گفته است این ارزشها در درون دین جدید وجود دارد.پیامبر اسلام برای جا انداختن دین جدید 23 سال مبارزه کرد. اگر پیامبر اسلام یک آدم دروغگو و ظالم و ستمگر بود، کسی دور بر آن دیده نمی شد. پس باید قبول کنیم که این جهان بینی بشری (خوبیها) است که اجازه ی ورود جهان بینی دینی را به ذهن انسان صادر می کند. اگر این خوبیها در درون دین نباشد آن دین چندان ارزشی نخواهد داشت. با این مقدمه می خواهم عرض کنم، آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب نسخ سنگساردر اسلام 21 دلیل آورده است بنده به چند تای آن به صورت خلاصه شده و نقل به مضمون اشاره می کنم.(چون مطلب خیلی طولانی و کسالت آورنشود اگرمخالفان قانع نشدند بقیه را هم می شود در چند مرحله ارائه داد ).
1 – رجم در میان اعراب به معنای کشتن افراد نبوده بلکه طرد افراد خطا کار و دور کردن آنها با سنگ ریزه بوده است.یعنی نوعی اعلام تنفر از کار زشت می باشد. در حال حاضر هم معادل آن پرتاب تخم مرغ و گوجه می باشد. صفحه ی15 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
2 – آخرین سخنرانی پیغمبر در حجت الوداع: ...عمرو بن احوص همراه رسول خدا در حجت الوداع حاضر بود. رسول خدا حمد و ثنای خدای بجا آورد و مردم را مورد تذکر و موعظه قرار داد. ضمن سخنرانی داستانی نقل کرد و آنگاه گفت: آگاه باشید نیکی به زنان را آویزه ی گوش خود قرار دهید. آنها در زندگی به شما خدمت می کنند و شما حقی غیرازآن بر علیه شان ندارید مگر اینکه مرتکب فاحشه ی ثابت شده{ بابینه} گردند.اگر چنین کردند{ مرتکب زنا شدند} بسترشان را ترک کنید و تنبیه شان کنید البته تنبیهی که اثرش نماند{تنبیه سبک). پس اگر رام شدند دنبال چیز دیگری علیه شان نگردید. آگاه باشید شما بر عهده ی زنان حقوقی دارید و زنان هم بر عهده شما حقوقی دارند. اما حقوق شما بر عهده ی زنان این است به کسی که از او خوشتان نمی آید اذن ورود به خانه ندهند و بر جایگاهتان ننشانند. آگاه باشید حقوق زنان برعهده شما این است که خوراک و پوشاکشان را به نحو احسن تامین کنید. قسمتی از اسناد ارائه شده عبارتند ازترمذی جلد 2 صفحه ی 315 حدیث 1173، سنن ابن ماجه حدیث 1851 ، السنن الاکبری نسائی حدیث 9169 ، ... تاریخ طبری جلد 2 صفحه ی 403 . صفحه ی 138 کتاب نسخ سنگسار.
3 - ... نقل می کنند و می گویند این از تشریعات عمر است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارند که بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر دستور داد به زید این ثابت که برو قرآن را جمع آوری و تدوین کن اگر دونفر شاهد{ کاتب وحی و حافظ وحی} شهادت می دادند زید بن ثابت می پذیرفتند. عمر به تنهایی آمد و گفت: آیه رجم هم نازل شده چون پیغمبر اکرم مریض بود وارد قرآن نشد. ولی زید بن ثابت قبول نکرد و آن را وارد قرآن نشد. طبق خبر ریشه ی رجم به مقدار زیادی به خلیفه دوم به عمر بر می گردد....صفحه ی 134 کتاب نسخ سنگساردر اسلام.
4 - ... اشاره قرآن به تفاوت کیفر مسلمانان با اهل کتاب و غیره(من نسائکم/منکم) قرآن بر قانون قتل و سنگسار زناکاران در تورات آگاهی داشت و هنگام بحث در آیات 15 و 16 سوره ی نسا با یاد آوری عبارات من« نسائکم و منکم» با تمایز حکم جامعه اسلامی نسبت به جامعه اهل کتاب اشاره کرد و بدین وسیله قابل استناد نبودن کیفر تورات در میان پیروان آیین جدید یعنی مسلمانان پرداخت. نیز شاید این تصریح قرآن ناشی ازآن باشد که مطابق شان نزولها قبلاً در آیات 41 تا 43 سوره ی مائده که بنا محاسبه{ بعضی از محققان} در سال دوم هجری نازل شده بود به وجود قتل و سنگسار در کتاب تورات اشاره کرده و حتی آن حکم را در داوری پیامبر در میان اهل کتاب قابل استناد می دانست... از همین رو بعداً قرآن هنگام انشاء حکم مستقل خودش در آیات 15 و 16 سوره ی نساء بنا به محاسبه یکی از محققان در سال هشتم هجری نازل گردید از عبارت «من نسائکم و منکم »استفاده کرد تا حوزه مسلمانان را از حوزه اهل کتاب در خصوص کیفر زنا جدا سازد.... صفحه ی 150 کتاب نسخ سنگسار دراسلام نوشته ی امیرحسین ترکاشوند.

5 – نصف ناپذیر بودن قتل و سنگسار( فعلیهن نصف علی المحصنات): قرآن در آیه ی 25 سوره ی نساء مجازات کنیزان شوهردار را نصف مجازات محصنات اعلام می کند. گفتنی است محصنات دلالت بر زنان شوهردار می کند زیرا این واژه در عبارت« فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» یا مستقیماً بر زنان شوهر دار منطبق است و یا زنان آزاد توجه دارد که در صورت دوم نیز دست کم زنان شوهردار را در بر می گیرد پس مطابق آیه مجازات کنیزان شوهر کرده نصف زنان شوهر دار است. همین نصف بودن به ما می گوید که کیفر زنان شوهردار نمی تواند قتل و سنگسار باشد زیرا مردن قابل نصف شدن نیست صفحه ی 116 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
6 – تعارض سنگسار با مضاعف شدن( یضاعف لها العذاب ضعفین): قرآن در آیه ی 30 سوره ی احزاب کیفر همسران پیامبر در صورت ارتکاب فاحشه مبینه را دو برابر دیگران قرار داده که که به روشنی با قتل و سنگسار دو برابر ناشدنی در تعارض است ... روشن است بحث بر سر زنای محصنه می باشد زیرا به بارزترین نمونه زنان شوهردار یعنی همسران پیامبر پرداخته است. قرآن کیفر زنان یادشده را دوبرابر سایر زنان شوهردار قرار داده که به روشنی نافی قتل و سنگسار بود در این صورت این حکم قابل دوبرابر شدن در باره ی خصوص زنان پیامبر نمی بود. چون قتل و مردن را نمی توان مضاعف کرد. صفحه ی 185 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.10/5/1396 .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - شریف

  در صحیح بخاری و صحیح مسلم ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند:[۲۹] خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند

 • مهمان - شریف

  عثمان بن عفان

  مردی از قبیله جهنی، زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من این زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند را به دنیا آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش کنند این خبر به گوش علی بن ابی طالب رسید، او پیش عثمان آمد و گفت: ای عثمان چرا زنی بی گناه را رجم خواهی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: مدت شیر خوردن طفل ۲ سال است[۳۷] و در جای دیگر می‌فرماید: مدت آبستن و شیر دادن کودک سی ماه است[۳۸]. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل ۶ ماه است. عثمان چون این کلمات را بشنید دانست که حکم بر خطا کرده‌است کس فرستاد تا آن زن را بی زحمت رجم بازگردانند وقتی برسیدند که آن زن بی گناه را تن به زیر سنگ مسلمانان تباه بود [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]
  علی بن ابی طالب

  الشعبی روایت می‌کند بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت «من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.»[۴۳]

 • مهمان - امان محمد خوجملی

  سلام شریف جان. اگر حرف شما درست باشد پس چرا آیه ی سنگسار در قرآن نیامده است؟ اگر حرف حضرت عمر درست باشد نتیجه این می شود که قرآن کامل نیست. اگر قرآن کامل باشد سخن حضرت عمر درست نیست. کدام یک را باید به پذیریم؟

یادداشت

IMAGE ای مهربانترین همدم من

اولکامیز- دلتنگم،دلتنگ لبخندهای شیرینت،دلتنگ دست های پیرت. دلتنگ آن روزها،که بودی،دلم بدجور هوای تو دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE نوشته یک نوجوان ترکمن در باره جام جهانی

اولکامیز- 184 روز باقیست تا شروع بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی " #جام جهانی"‌ .  به شروع جام جهانی روز به روز نزدیک میشویم و همه ی تیم ها در تکاپوی برنامه ریزی و هماهنگی تیم خود برای حضوری... ادامه مطلب ..
IMAGE قصه ی مادبزرگم

اولکامیز- مادر پدر من ان موقع که من نبودم وحتی از ان هم دیرینه زمانی که پدرم بسیار کوچک بوده از دنیا رفته است ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت اسلامی از زاویه ای دیگر

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی* : کشور ما از فِرق، اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است که در جای جای ایران بزرگ زندگی می کنند. اتفاقاً زندگی آرام و دوستانه و برادرانه هم با یکدیگر دارند... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت "مدیرعامل خانه کتاب ایران" در پی درگذشت مدیر "کتابفروشی قابوس"

📝 "مجيد غلامی جليسه" مدیرعامل خانه کتاب ایران در یادداشتی درگذشت "مراد دردی قاضی" مدير كتابفروشی قابوس گنبدکاووس و از پیشکسوتان نشر فرهنگ و ادب ترکمن را تسلیت گفت. متن این یادداشت را در ادامه... ادامه مطلب ..
IMAGE اختلاف اسلوب اندیشه در گفتار و نوشتار

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می کند. علم نیز قلب انسان را گشاده می گرداند البته علمی که توام با حکمت قرآنی باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE ابتذال سیاست در ورزش

اولکامیز- امان محمد خوجملی : نارکارآمدی سیاست درخودِ سیاست به خاطر انتصابات و انحصاراتی که در آن وجود دارد دقیقاً مشخص نمی شود. چون همه چیز را نمی شود دقیقاً با دیگر کشورها با بیان مصداقهای آن... ادامه مطلب ..
IMAGE نویسنده‌ی بزرگ برایان آلدیس

نشریه صحرا - نویسنده: دکتر یوسف آزمون / ترجمه از ترکمنی به فارسی توسط آنادردی عنصری : (نوشته زیر به مناسبت درگذشت برایان آلدیس شاعر و رمان نویس مشهور انگلستان به رشته تحریر درآمده است. ادامه مطلب ..
IMAGE خودزنی و گل به خودی گرگان فردا

اولکامیز- انتصاب هیوه چی به فرمانداری بندرترکمن با تندترین حملات گرگان فردا مواجه شد. به گونه ای که با مطلب" ضعبف ترین انتصاب " به تخریب هیوه چی و نورقلی پور پرداخت. این رفتار عجیب حیرت فعالین را... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دکتر رادگهر / زندگی امید است و بس

  اولکامیز- دکتر نورلی رادگهر یکی از پزشکان حاذق و قدیمی ترکمن صحراست. این پزشک فرهنگدوست بیش از چهل سال است که به واسطه شغل طبابت به همنوعانش خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE چرا نمایشگاههای مطبوعات در گنبد کتابهای نازل عرضه می کنند؟

اولکامیز – حاج قوجق قلی آق: با این که شهرستان گنبد کاووس استقبال کنندگان بالایی دارد و در کتابخوانی در رده ی بالایی قرار دارد متولیان متاسفانه کم تحرک هستند. ادامه مطلب ..
IMAGE راز سکوت اصولگرایان

فرارو- درحالی که این روزها محمود احمدی نژاد و اطرافیانشان مشغول حمله به قوه قضائیه هستند و مداوم تلاش می‌کنند زمین و بازی را گسترش دهند و دیگر مسئولان نظام را وارد ماجرا کنند، رسانه‌ها و... ادامه مطلب ..
IMAGE گدایان میلیونر گنبدی

اولکامیز- امان محمد خوجملی : گدایی یا تکدی گری یا تقاضای کمک از دیگران یک امر تازه و جدید نیست که از قدیم الایام کم و بیش بوده است. اما گدا هم گدایان قدیمی بود. ادامه مطلب ..
IMAGE از رنجى كه ميبريم

اولکامیز - در کانال فردای بهتر از عليرضا شيرى این یادداشت سیاسی ورزشی را می خوانیم : نشسته ام باخت علیرضا کریمی را در کشتی جهانی میبینم و اینکه برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی در دور بعدی مربیش... ادامه مطلب ..
IMAGE آبشار باللی قایه

اولکامیز- آبشار باللی قایه درجنوب و در 20 کیلو متری شهر مرزی مراوه تپه واقع شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت واقعی

اولکامیز- تحلیلی از امان محمد خوجملی*  : مراسم مذهبی امام حسین علیه السلام هر سال چه در روزهای عاشورا و تاشوعا و چه در اربعین هر چه باشکوهتر برگزار می شود. چندسال است به آن راهپیمایی هم افزوده... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا عبرت نمی گیریم؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : آیا این حق مردم ایران است که از یک سوراخ صد بار گزیده شوند؟ آیا این بدین معنا نیست که ما در تربیت فرهنگی انسانها موفق نبوده ایم؟ صرف فنی به بار آمدن مهندسان و پزشکان... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با برخی از مسئولین

اولکامیز- عجب زمانه ای شده است.هیچ کدام از ما جای خودمان نیستیم.دوست داریم سر از کار همه کس در بیاوریم.تا دستمان بجایی بند شد همه تلاش خود را برای نمایش خود بهر صورتی ولو شده با تبلیغات و یا قدرت... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا باید خیراندیش هم باشیم؟

 اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه... ادامه مطلب ..
IMAGE بیایید خود بحران نباشیم!

عصر ایران، نورالله نصرتی- واقعه دلخراش دیگری به وقوع پیوسته؛ تن ایران عزیزمان دوباره از زلزله ای مهیب لرزیده؛ چه دلها که شکسته؛ چه چشمها که چشمه اشک شان خشکیده؛ چه دلهای مهربان که در سراسر این... ادامه مطلب ..
IMAGE چپ علیه چپ‌روی

کارگزاران - محمد قوچانی : چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می‌کند؟ پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس شش ساله و تجربه‌ی یک عمر زندگی انقلابی و از آن مهم‌تر؛ تفکر انقلابی این روزها به... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با زمین

اولکامیز- دلنوشته عبدالکریم قزل*: امروز صدای تیشه از بیستون نیامدشاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد ادامه مطلب ..
IMAGE پایان تلخ

اولکامیز- وحید دلیجه : یکی از معما هایی که جواب آن بی پاسخ مانده یا همیشه ابهام برانگیز است و همیشه هم خواهد بود، خود کشی است.  ادامه مطلب ..
IMAGE راز توسعه ژاپن، کره جنوبی و مالزی

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در یک ماه اخیر، فرصتی دست داد تا سفرهایی به ژاپن، کره جنوبی و مالزی داشته باشم؛ کشورهایی که هر گاه سخن از توسعه ایران گفته می شود، نامی از آنها نیز به میان می آید: زمانی... ادامه مطلب ..
IMAGE ظروف یک بار مصرف و تهدید محیط زیست

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی: پیشرف علم،صنعت و تکنولوژی و فناوری فرصتهای مناسبی را در اختیار انسانها قرار داده است. درسایه این پیشرفت هاست که انسانها اشتهای فزاینده ای به مصرف پیدا... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

انشالله سدار آزمون ایران را بهتر بگم ترکمن صحرا را در جهان برازنده میکند انشالله .
دوست عزیز و گرامی فرهاد قاضی در غم و اندوه خود بنده را شریک بدانید.
در کدام مورد بفکر مردم بودند آیا تا حالا دیدید چیزی را تصویب کنند به نفع مردم باشد اونم مردمی که ماه...
تبریک میگویم انشالله موفق باشد مثل اینکه اولین زن شهردار زن درایران هستش ها ؟ حتما موفق خوهند شد .
قاتل مهران و عدنان باید سنگسار شود
این قاتل کثیف باید به دست مردم سپرده شود تا خودشان مجازاتش کنند
...
باسلام وباتشكرازنويسنده متن ، بنظرم اجتهادشجاعانه موردنظرنويسنده مقابل اجتهادعرفي فقط من يا گروه ما ...
اگر به این آقایان باشد ، ایده آل و خواست قلبیشان هست ، اصل 15 قانون اساسی ، حتی در بکارگیری پیشخدمت ...
من نمی دانم ، چه اصراری است که فرقه های مختلف به وحدت و اتحاد برسند؟!در هر کشوری هر شهروندی باید آزا...
خب مدیرن دیگه تازه معاونین خودراهم میبرند وقتی ارباب ورجوع به ادارشون بره کسی نیست جواب ارباب رجوع ر...
آره والا . وقتی یه فروشنده را میگیرند در همان لحظه با پول آزاد میشه !! مشخصه که فروشنده زیاد میشه ال...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.