892.jpgاولکامیز(سر دبیر اولکامیز نظری درخصوص مطالب مطروحه ومستندات اشاره شده ندارد و بررسی آن را به اهل فن واگذار می کند)- امان محمد خوجملی: با عرض سلام به دوستان و برادران بزرگوار کامنت گذار دردو سایت اولکامیز و ترکمن سسی و سایر معترضان که مدافع احکام خشن اسلامی هستند. این دوستان فکرمیکنند در ابتدای ورود اسلام مردم آن زمان دین اسلام را بدون مقاومت پذیرفته اند و هیچ سئوال جوابی از پیامبر اسلام نشده است.

پیامبراسلام دین خود را برای قبولاندن به مخالفان با ارزشهای بیرون دینی مانند انسانیت و عدالت و صداقت و حقیقت و انصاف و مکارم اخلاق سنجیده و مقایسه کرده است و گفته است این ارزشها در درون دین جدید وجود دارد.پیامبر اسلام برای جا انداختن دین جدید 23 سال مبارزه کرد. اگر پیامبر اسلام یک آدم دروغگو و ظالم و ستمگر بود، کسی دور بر آن دیده نمی شد. پس باید قبول کنیم که این جهان بینی بشری (خوبیها) است که اجازه ی ورود جهان بینی دینی را به ذهن انسان صادر می کند. اگر این خوبیها در درون دین نباشد آن دین چندان ارزشی نخواهد داشت. با این مقدمه می خواهم عرض کنم، آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب نسخ سنگساردر اسلام 21 دلیل آورده است بنده به چند تای آن به صورت خلاصه شده و نقل به مضمون اشاره می کنم.(چون مطلب خیلی طولانی و کسالت آورنشود اگرمخالفان قانع نشدند بقیه را هم می شود در چند مرحله ارائه داد ).
1 – رجم در میان اعراب به معنای کشتن افراد نبوده بلکه طرد افراد خطا کار و دور کردن آنها با سنگ ریزه بوده است.یعنی نوعی اعلام تنفر از کار زشت می باشد. در حال حاضر هم معادل آن پرتاب تخم مرغ و گوجه می باشد. صفحه ی15 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
2 – آخرین سخنرانی پیغمبر در حجت الوداع: ...عمرو بن احوص همراه رسول خدا در حجت الوداع حاضر بود. رسول خدا حمد و ثنای خدای بجا آورد و مردم را مورد تذکر و موعظه قرار داد. ضمن سخنرانی داستانی نقل کرد و آنگاه گفت: آگاه باشید نیکی به زنان را آویزه ی گوش خود قرار دهید. آنها در زندگی به شما خدمت می کنند و شما حقی غیرازآن بر علیه شان ندارید مگر اینکه مرتکب فاحشه ی ثابت شده{ بابینه} گردند.اگر چنین کردند{ مرتکب زنا شدند} بسترشان را ترک کنید و تنبیه شان کنید البته تنبیهی که اثرش نماند{تنبیه سبک). پس اگر رام شدند دنبال چیز دیگری علیه شان نگردید. آگاه باشید شما بر عهده ی زنان حقوقی دارید و زنان هم بر عهده شما حقوقی دارند. اما حقوق شما بر عهده ی زنان این است به کسی که از او خوشتان نمی آید اذن ورود به خانه ندهند و بر جایگاهتان ننشانند. آگاه باشید حقوق زنان برعهده شما این است که خوراک و پوشاکشان را به نحو احسن تامین کنید. قسمتی از اسناد ارائه شده عبارتند ازترمذی جلد 2 صفحه ی 315 حدیث 1173، سنن ابن ماجه حدیث 1851 ، السنن الاکبری نسائی حدیث 9169 ، ... تاریخ طبری جلد 2 صفحه ی 403 . صفحه ی 138 کتاب نسخ سنگسار.
3 - ... نقل می کنند و می گویند این از تشریعات عمر است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارند که بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر دستور داد به زید این ثابت که برو قرآن را جمع آوری و تدوین کن اگر دونفر شاهد{ کاتب وحی و حافظ وحی} شهادت می دادند زید بن ثابت می پذیرفتند. عمر به تنهایی آمد و گفت: آیه رجم هم نازل شده چون پیغمبر اکرم مریض بود وارد قرآن نشد. ولی زید بن ثابت قبول نکرد و آن را وارد قرآن نشد. طبق خبر ریشه ی رجم به مقدار زیادی به خلیفه دوم به عمر بر می گردد....صفحه ی 134 کتاب نسخ سنگساردر اسلام.
4 - ... اشاره قرآن به تفاوت کیفر مسلمانان با اهل کتاب و غیره(من نسائکم/منکم) قرآن بر قانون قتل و سنگسار زناکاران در تورات آگاهی داشت و هنگام بحث در آیات 15 و 16 سوره ی نسا با یاد آوری عبارات من« نسائکم و منکم» با تمایز حکم جامعه اسلامی نسبت به جامعه اهل کتاب اشاره کرد و بدین وسیله قابل استناد نبودن کیفر تورات در میان پیروان آیین جدید یعنی مسلمانان پرداخت. نیز شاید این تصریح قرآن ناشی ازآن باشد که مطابق شان نزولها قبلاً در آیات 41 تا 43 سوره ی مائده که بنا محاسبه{ بعضی از محققان} در سال دوم هجری نازل شده بود به وجود قتل و سنگسار در کتاب تورات اشاره کرده و حتی آن حکم را در داوری پیامبر در میان اهل کتاب قابل استناد می دانست... از همین رو بعداً قرآن هنگام انشاء حکم مستقل خودش در آیات 15 و 16 سوره ی نساء بنا به محاسبه یکی از محققان در سال هشتم هجری نازل گردید از عبارت «من نسائکم و منکم »استفاده کرد تا حوزه مسلمانان را از حوزه اهل کتاب در خصوص کیفر زنا جدا سازد.... صفحه ی 150 کتاب نسخ سنگسار دراسلام نوشته ی امیرحسین ترکاشوند.

5 – نصف ناپذیر بودن قتل و سنگسار( فعلیهن نصف علی المحصنات): قرآن در آیه ی 25 سوره ی نساء مجازات کنیزان شوهردار را نصف مجازات محصنات اعلام می کند. گفتنی است محصنات دلالت بر زنان شوهردار می کند زیرا این واژه در عبارت« فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» یا مستقیماً بر زنان شوهر دار منطبق است و یا زنان آزاد توجه دارد که در صورت دوم نیز دست کم زنان شوهردار را در بر می گیرد پس مطابق آیه مجازات کنیزان شوهر کرده نصف زنان شوهر دار است. همین نصف بودن به ما می گوید که کیفر زنان شوهردار نمی تواند قتل و سنگسار باشد زیرا مردن قابل نصف شدن نیست صفحه ی 116 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
6 – تعارض سنگسار با مضاعف شدن( یضاعف لها العذاب ضعفین): قرآن در آیه ی 30 سوره ی احزاب کیفر همسران پیامبر در صورت ارتکاب فاحشه مبینه را دو برابر دیگران قرار داده که که به روشنی با قتل و سنگسار دو برابر ناشدنی در تعارض است ... روشن است بحث بر سر زنای محصنه می باشد زیرا به بارزترین نمونه زنان شوهردار یعنی همسران پیامبر پرداخته است. قرآن کیفر زنان یادشده را دوبرابر سایر زنان شوهردار قرار داده که به روشنی نافی قتل و سنگسار بود در این صورت این حکم قابل دوبرابر شدن در باره ی خصوص زنان پیامبر نمی بود. چون قتل و مردن را نمی توان مضاعف کرد. صفحه ی 185 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.10/5/1396 .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - شریف

  در صحیح بخاری و صحیح مسلم ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند:[۲۹] خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند

 • مهمان - شریف

  عثمان بن عفان

  مردی از قبیله جهنی، زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من این زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند را به دنیا آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش کنند این خبر به گوش علی بن ابی طالب رسید، او پیش عثمان آمد و گفت: ای عثمان چرا زنی بی گناه را رجم خواهی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: مدت شیر خوردن طفل ۲ سال است[۳۷] و در جای دیگر می‌فرماید: مدت آبستن و شیر دادن کودک سی ماه است[۳۸]. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل ۶ ماه است. عثمان چون این کلمات را بشنید دانست که حکم بر خطا کرده‌است کس فرستاد تا آن زن را بی زحمت رجم بازگردانند وقتی برسیدند که آن زن بی گناه را تن به زیر سنگ مسلمانان تباه بود [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]
  علی بن ابی طالب

  الشعبی روایت می‌کند بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت «من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.»[۴۳]

 • مهمان - امان محمد خوجملی

  سلام شریف جان. اگر حرف شما درست باشد پس چرا آیه ی سنگسار در قرآن نیامده است؟ اگر حرف حضرت عمر درست باشد نتیجه این می شود که قرآن کامل نیست. اگر قرآن کامل باشد سخن حضرت عمر درست نیست. کدام یک را باید به پذیریم؟

یادداشت

IMAGE خطر بزرگ !

فرارو- دو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو معتقدند برای مبارزه با این نوع فساد یک عزم فراقوه‌ای لازم است. به عقیده آنها اگر این عزم نباشد شعار دادن و قدم گذاشتن در راه مبارزه با فساد به... ادامه مطلب ..
IMAGE یادی از شاعر ارازمحمد ارازنیازی

 اولکامیز- فرهاد قاضی : مرحوم ارازمحمد ارازنیازی شاعر پیشکسوت و خوش قریحه ترکمن صحرا در سیزدهم مهرماه 1389شمسی در شهر گنبد درگذشت .  ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه قلب پاک داشته باشیم ؟

اولکامیز-  مرکزیت وجودی انسان های زنده قلب است۰ قلب دایمٱ درحین انجام وظایف محوله ی خاص خودمیباشد۰ بهیچ عنوان تعلل پذیرنمی باشد۰ درغیراین صورت حیات به پایان خواهدرسید۰ ضمنٱ این عضواصلی... ادامه مطلب ..
IMAGE دیدگاه یک مغازه دار در مورد کیفیت مواد غذایی

اولکامیز-  گاهی اوقات انسان با افرادی روبرو می شود که هیج توقع و انتظاری برای شنیدن سخنان مهمی از آنها ندارد. اما با کمال تعجب سخنان مهمی از آنها سر می زند. حتماً به خاطر همین چیزهاست که گفته می... ادامه مطلب ..
IMAGE ضررهای اجتماعی بی اعتمادی

اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: افزایش مشکلات اقتصادی سبب افزایش مشکلات اجتماعی هم می شود. مشکلات اجتماعی نابسامنی های زیادی را در رفتار فردی و جمعی و گروهی بوجود می آورد که به همه ی افراد... ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ تقدیس

اولکامیز- دکتر صادق زیباکلام فعال سیاسی و صاحب نظر مسائل سیاسی کشور  در سایت شخصی اش نوشت : توئیتی که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «به... ادامه مطلب ..
IMAGE تکثر هویتی

دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر "موسسه انسان شناسی و فرهنگ" در مصاحبه با خبرنگار عصرایران به موضوع هویت و جامعه امروز پرداخته است. به گزارش عصر ایران، متن گفت و گو به... ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت بازسازی قدرت نرم ایران در منطقه و فراسوی آن

خبر آنلاین - دیاکو حسینی : دنیای ما با بحران کانون‌های قدرت نرم همراه است و این باید فرصتی برای ایران در نظر گرفته شود که با بهبود دادن عملکرد فتح قلب‌ها و ذهن‌ها، به سوی تشکیل منطقه قوی‌تری... ادامه مطلب ..
IMAGE الزامات ثبت جهانی گنبد قابوس

 ایرنا- جعفر خاندوزی : 1 - میراث جهانی یونسکو (World Heritage Sites) به مجموعه‌ مکان ‌های فرهنگی و یا طبیعی ثبت‌ شده در سازمان جهانی یونسکو مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه و یا شهر... ادامه مطلب ..
IMAGE جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷

اولکامیز-  امید کوکبی در کانال تلگرامی اش نوشت :  همونطور که انتظارش میرفت جایزه نوبل فیزیک امسال به سه فیزیکدانانی داده شد که تو کشف امواج گرانشی نقش عمده رو داشتن: رِینر وایس، بَری باریش و... ادامه مطلب ..
IMAGE ادامه گفتگوی سیاسی دکتر سارلی

اولکامیز- بخش دوم گفتگوی داغ و سیاسی با دکتر اراز محمد سارلی را به نقل از گروه فراغی در ذیل می خوانید . مدیریت این مصاحبه با خانم قرنجیک و ابراهیم دوگونچی بود.  ادامه مطلب ..
IMAGE نقد کتاب "گناه آینه" اثر عبدالملک خرمالی

 اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات... ادامه مطلب ..
IMAGE بابک زنجانی درون ما

عصر ایران - احسان محمدی : ژیمناستیک واژگان یکی از تخصص‌های ایرانی است. زمانی در سریال «شب‌های برره» افعال معکوس به‌عنوان سوژه‌ای پرطرفدار دستمایه شوخی‌های کلامی شد که حتی به متن جامعه هم... ادامه مطلب ..
IMAGE مراسم عاشورا و تاسوعا و اهل سنت

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: ماه محرم ماه سوگواری وعلی الخصوص دو روز تاسوعا  و عاشورا دهم محرم روز شهادت امام حسین علیه السلام روز عزاداری سراسری برادران شیعه می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE مرد آرام و خندان

اولکامیز - سه روز از دومین سالگرد وفات نقدی گل چشمه یکی  از بزرگان و  سیاسیون بنام ترکمن صحرا می گذرد مطلبی به قلم بهزاد گل چشمه در فضای مجازی بازنشر شده بود که در پی می آید :  ادامه مطلب ..
IMAGE تاملی بر همه پرسی استقلال کردستان عراق

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه (3 مهر) برگزار شد.   در این باره می توان به نکاتی اشاره داشت. ادامه مطلب ..
IMAGE آیا کفار باید از ما بترسند ؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی: در ایران صحبتها و رفتارهای خارج از عرف و عادت کم نیستند. یکی از مشکلاتی که در جامعه امروز ایران دیده می شود نحوه ی بر خورد با کفار یا با کشورهای غربی است. ادامه مطلب ..
IMAGE نقدی بر اوتیسم اجتماعی

 اولکامیز- این مطب تحلیلی چندی پیش به قلم ( ع . بخارایی ) در نشریه گلشن مهر منتشر شده است که به نقد رفتار سیاسی برخی از اصلاح طلبان پرداخته است که بی کم و کاست در پی می آید : کمی « نا در خودمانده »... ادامه مطلب ..
IMAGE توانا بود هر که دانا بود

  مادرم و من جلوی برج قابوس، دوره راهنمایی، بعد از گرفتن جایزه رتبه اولی مسابقات علمی، گنبدکاووس، سال ۱۳۷۳ مطمئنا داشتنِ سواد خوندن و نوشتن یا مدرک تحصیلی به تنهایی به معنای دانایی و به تبع اون... ادامه مطلب ..
IMAGE اول خلقت

محسن رنانی / ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ فردا اول مهر است. و برای من از وقتی مطالعاتم را به سوی «کودکی و توسعه» برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. همه چیز از اول مهر آغاز می شود. سرنوشت یک... ادامه مطلب ..
چرا نباید بی تفاوت بود ؟

عصر ایران؛مازیار آقازاده - شاید برای بسیاری از انسان های روی کره خاکی کمک کردن برای التیام زخم های انسان هایی هزاران کیلومتر دورتر از آنها معنا و مفهومی نداشته باشد و این دسته از انسان ها بر... ادامه مطلب ..
IMAGE آیدئنگ گیجه

 اولکامیز- شاپور دوجی : عادت به نوشتن ندارم آدم دست به قلم نیستم شاید بعضی وقتها کتاب شعری به دست بگیرم، چون عاشق شعروشاعران هستم... ادامه مطلب ..
تحلیل اجتماعی یک شعر

اولکامیز - امان محمد خوجملی: بعضی از اشعار سروده شده ی شاعران در ایام قدیم معانی و مضامینی بسیار عمیق و تاثیر گذاری داشته اند. اما به مرور زمان با تغییر و تحولات اجتماعی و با بوجود آمدن ارزشهای... ادامه مطلب ..
IMAGE قجقی نژاد:صوفیه معمولا تحت تاثیر عقایدو آرای فرق غیر اسلامی بوده است

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:با عرض سلام به کاربر محترم سایت وزین اولکامیز.کاربر محترمی سوال کردند:آیا شما با تمامی طرق صوفیه مخصوصا نقشبندیه که در منطقه ترکمن صحرا رواج دارد مخالف هستید؟پاسخ:... ادامه مطلب ..
نگاهی به فرامین اسلام

اولکامیز خوجه دردی قجقی : درفلسفه ی فرامین اسلام مانند: صدقات ؛ عشر؛ زکوة؛ خمس ؛ امربه معروف ونهی ازمنکر وغیره طوری طرح ووضع گردیده است: ادامه مطلب ..

اخبار


23 شهریور 1396

آخرین نظرات

براستی که پایانی شبیه فیلمهای هندی ، برازنده چنین سوژه و سناریو آشفته ایست .
سایت عصرایران ذیل مقاله فوق فقط نظرات موید متن فوق را منتشر می کند.و از انتشار سایر متون که با ادله ...
باسلام وخسته نباشید چه سهم خواهی باشه چه توقع فرقش چیه مطالبات است اینو رساندند که مطالبات ترکمنها م...
با سلام و ضمن سپاسگزاری ازمحقق ارجمند .به ذکر چند فامیل اکتفا نموده اند که گرچه میتوانستند به فامیل ...
با تشکر از زحمات محقق گرامی،فامیل های دیگری هم ساروانلی هستند .بیشتر به جند تا اشاره وتکرار نموده ای...
این قلب مورد نظر در نوشته همان قلب ارگانیک و تپنده در قفسه سینه است؟ یا چیز دیگری است؟ چگونه این قل...
من نمی دانم که تورکمن ها هم قبلا تعارفات مصلحتی را می دانستند یا اینکه در اثر هم جواری یاد گرفتند؟. ...
سلام بیشر به درد کارهای تحقیقاتی میخورد تا شهرداری
ضمن عرض سلام اقای خوجملی شما با به بکار بردن چنین عبارات و پاسخهایی خلاف واقعیت متن سوال در جوابیه...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.