892.jpgاولکامیز(سر دبیر اولکامیز نظری درخصوص مطالب مطروحه ومستندات اشاره شده ندارد و بررسی آن را به اهل فن واگذار می کند)- امان محمد خوجملی: با عرض سلام به دوستان و برادران بزرگوار کامنت گذار دردو سایت اولکامیز و ترکمن سسی و سایر معترضان که مدافع احکام خشن اسلامی هستند. این دوستان فکرمیکنند در ابتدای ورود اسلام مردم آن زمان دین اسلام را بدون مقاومت پذیرفته اند و هیچ سئوال جوابی از پیامبر اسلام نشده است.

پیامبراسلام دین خود را برای قبولاندن به مخالفان با ارزشهای بیرون دینی مانند انسانیت و عدالت و صداقت و حقیقت و انصاف و مکارم اخلاق سنجیده و مقایسه کرده است و گفته است این ارزشها در درون دین جدید وجود دارد.پیامبر اسلام برای جا انداختن دین جدید 23 سال مبارزه کرد. اگر پیامبر اسلام یک آدم دروغگو و ظالم و ستمگر بود، کسی دور بر آن دیده نمی شد. پس باید قبول کنیم که این جهان بینی بشری (خوبیها) است که اجازه ی ورود جهان بینی دینی را به ذهن انسان صادر می کند. اگر این خوبیها در درون دین نباشد آن دین چندان ارزشی نخواهد داشت. با این مقدمه می خواهم عرض کنم، آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب نسخ سنگساردر اسلام 21 دلیل آورده است بنده به چند تای آن به صورت خلاصه شده و نقل به مضمون اشاره می کنم.(چون مطلب خیلی طولانی و کسالت آورنشود اگرمخالفان قانع نشدند بقیه را هم می شود در چند مرحله ارائه داد ).
1 – رجم در میان اعراب به معنای کشتن افراد نبوده بلکه طرد افراد خطا کار و دور کردن آنها با سنگ ریزه بوده است.یعنی نوعی اعلام تنفر از کار زشت می باشد. در حال حاضر هم معادل آن پرتاب تخم مرغ و گوجه می باشد. صفحه ی15 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
2 – آخرین سخنرانی پیغمبر در حجت الوداع: ...عمرو بن احوص همراه رسول خدا در حجت الوداع حاضر بود. رسول خدا حمد و ثنای خدای بجا آورد و مردم را مورد تذکر و موعظه قرار داد. ضمن سخنرانی داستانی نقل کرد و آنگاه گفت: آگاه باشید نیکی به زنان را آویزه ی گوش خود قرار دهید. آنها در زندگی به شما خدمت می کنند و شما حقی غیرازآن بر علیه شان ندارید مگر اینکه مرتکب فاحشه ی ثابت شده{ بابینه} گردند.اگر چنین کردند{ مرتکب زنا شدند} بسترشان را ترک کنید و تنبیه شان کنید البته تنبیهی که اثرش نماند{تنبیه سبک). پس اگر رام شدند دنبال چیز دیگری علیه شان نگردید. آگاه باشید شما بر عهده ی زنان حقوقی دارید و زنان هم بر عهده شما حقوقی دارند. اما حقوق شما بر عهده ی زنان این است به کسی که از او خوشتان نمی آید اذن ورود به خانه ندهند و بر جایگاهتان ننشانند. آگاه باشید حقوق زنان برعهده شما این است که خوراک و پوشاکشان را به نحو احسن تامین کنید. قسمتی از اسناد ارائه شده عبارتند ازترمذی جلد 2 صفحه ی 315 حدیث 1173، سنن ابن ماجه حدیث 1851 ، السنن الاکبری نسائی حدیث 9169 ، ... تاریخ طبری جلد 2 صفحه ی 403 . صفحه ی 138 کتاب نسخ سنگسار.
3 - ... نقل می کنند و می گویند این از تشریعات عمر است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارند که بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر دستور داد به زید این ثابت که برو قرآن را جمع آوری و تدوین کن اگر دونفر شاهد{ کاتب وحی و حافظ وحی} شهادت می دادند زید بن ثابت می پذیرفتند. عمر به تنهایی آمد و گفت: آیه رجم هم نازل شده چون پیغمبر اکرم مریض بود وارد قرآن نشد. ولی زید بن ثابت قبول نکرد و آن را وارد قرآن نشد. طبق خبر ریشه ی رجم به مقدار زیادی به خلیفه دوم به عمر بر می گردد....صفحه ی 134 کتاب نسخ سنگساردر اسلام.
4 - ... اشاره قرآن به تفاوت کیفر مسلمانان با اهل کتاب و غیره(من نسائکم/منکم) قرآن بر قانون قتل و سنگسار زناکاران در تورات آگاهی داشت و هنگام بحث در آیات 15 و 16 سوره ی نسا با یاد آوری عبارات من« نسائکم و منکم» با تمایز حکم جامعه اسلامی نسبت به جامعه اهل کتاب اشاره کرد و بدین وسیله قابل استناد نبودن کیفر تورات در میان پیروان آیین جدید یعنی مسلمانان پرداخت. نیز شاید این تصریح قرآن ناشی ازآن باشد که مطابق شان نزولها قبلاً در آیات 41 تا 43 سوره ی مائده که بنا محاسبه{ بعضی از محققان} در سال دوم هجری نازل شده بود به وجود قتل و سنگسار در کتاب تورات اشاره کرده و حتی آن حکم را در داوری پیامبر در میان اهل کتاب قابل استناد می دانست... از همین رو بعداً قرآن هنگام انشاء حکم مستقل خودش در آیات 15 و 16 سوره ی نساء بنا به محاسبه یکی از محققان در سال هشتم هجری نازل گردید از عبارت «من نسائکم و منکم »استفاده کرد تا حوزه مسلمانان را از حوزه اهل کتاب در خصوص کیفر زنا جدا سازد.... صفحه ی 150 کتاب نسخ سنگسار دراسلام نوشته ی امیرحسین ترکاشوند.

5 – نصف ناپذیر بودن قتل و سنگسار( فعلیهن نصف علی المحصنات): قرآن در آیه ی 25 سوره ی نساء مجازات کنیزان شوهردار را نصف مجازات محصنات اعلام می کند. گفتنی است محصنات دلالت بر زنان شوهردار می کند زیرا این واژه در عبارت« فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» یا مستقیماً بر زنان شوهر دار منطبق است و یا زنان آزاد توجه دارد که در صورت دوم نیز دست کم زنان شوهردار را در بر می گیرد پس مطابق آیه مجازات کنیزان شوهر کرده نصف زنان شوهر دار است. همین نصف بودن به ما می گوید که کیفر زنان شوهردار نمی تواند قتل و سنگسار باشد زیرا مردن قابل نصف شدن نیست صفحه ی 116 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
6 – تعارض سنگسار با مضاعف شدن( یضاعف لها العذاب ضعفین): قرآن در آیه ی 30 سوره ی احزاب کیفر همسران پیامبر در صورت ارتکاب فاحشه مبینه را دو برابر دیگران قرار داده که که به روشنی با قتل و سنگسار دو برابر ناشدنی در تعارض است ... روشن است بحث بر سر زنای محصنه می باشد زیرا به بارزترین نمونه زنان شوهردار یعنی همسران پیامبر پرداخته است. قرآن کیفر زنان یادشده را دوبرابر سایر زنان شوهردار قرار داده که به روشنی نافی قتل و سنگسار بود در این صورت این حکم قابل دوبرابر شدن در باره ی خصوص زنان پیامبر نمی بود. چون قتل و مردن را نمی توان مضاعف کرد. صفحه ی 185 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.10/5/1396 .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - شریف

  در صحیح بخاری و صحیح مسلم ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند:[۲۹] خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند

 • مهمان - شریف

  عثمان بن عفان

  مردی از قبیله جهنی، زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من این زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند را به دنیا آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش کنند این خبر به گوش علی بن ابی طالب رسید، او پیش عثمان آمد و گفت: ای عثمان چرا زنی بی گناه را رجم خواهی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: مدت شیر خوردن طفل ۲ سال است[۳۷] و در جای دیگر می‌فرماید: مدت آبستن و شیر دادن کودک سی ماه است[۳۸]. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل ۶ ماه است. عثمان چون این کلمات را بشنید دانست که حکم بر خطا کرده‌است کس فرستاد تا آن زن را بی زحمت رجم بازگردانند وقتی برسیدند که آن زن بی گناه را تن به زیر سنگ مسلمانان تباه بود [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]
  علی بن ابی طالب

  الشعبی روایت می‌کند بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت «من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.»[۴۳]

 • مهمان - امان محمد خوجملی

  سلام شریف جان. اگر حرف شما درست باشد پس چرا آیه ی سنگسار در قرآن نیامده است؟ اگر حرف حضرت عمر درست باشد نتیجه این می شود که قرآن کامل نیست. اگر قرآن کامل باشد سخن حضرت عمر درست نیست. کدام یک را باید به پذیریم؟

IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..
IMAGE انسان دوستی مولانا - قسمت دوم

اولکامیز- عبدالغفار علاقی : انسان کامل در هر زمانی به دنبال این است که به دیگران کمک کند و معرفت آنها را بالا ببرد. او با اخلاق حسنه خود زندگی می کند، لذا چهره زیبایی از خود به نمایش می گذارد، همه... ادامه مطلب ..
IMAGE اصلاح طلبان واقعی مقابل خواسته های مردم نمی ایستند

به نقل از سایت جلالی زاده : حدود ۹ ماه بعد از انتخابات اردیبهشت که با حضور گسترده مردم همراه شد و مردم نام حسن روحانی را تکرار کردند حالا عرصه سیاسی کشور با شرایطی جدید همراه شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE حقیقت ایمان دینی

 پرستش هوای نفس هم بُت‌پرستی است و با این حساب، اگر من شیفتۀ عقاید خود شوم و آن‌ها را بپرستم، این هم نوعی بُت‌پرستی است. امّا کسی که حق‌پرست است، بُت‌پرست نیست و چون حق‌پرست است، شیفتۀ هوای... ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه می توان تقصیر دولت ها از حکومتها را جدا کرد؟

امان محمد خوجملی: استیت یا دولت در نظامهای غربی بیشتر شامل نظام می شود. یعنی مجموعه ی قوای مجریه و مقننه و قضائیه و سایر نهادهای تحت اختیار. اما گاورمنت یا حکومت شامل قوه ی مجریه می شود. ادامه مطلب ..
IMAGE نسل نو و تفکرنو

اولکامیز- یحیی یاری : نوع پذیرش تغییر و تحولات اجتماعی عامل اختلاف دودیدگاه و تفکرات نسل جدید(نو)بانسل گذشته(قدیم) می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE نکاتی در باره شعر و اندیشه بای محمد قلیچی

اولکامیز- هر دو متولد بهاریم . سوم اردیبهشت سال جلالی چشم به جهان زیبا و پر رمز و راز گشودیم با این تفاوت که او بقول ترکمنها  یک " مؤچه " از من بزرگتر است. ادامه مطلب ..
ببار ای برف

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- و سرانجام برف بارید و امسال بیش از هر سال قدر برف را می دانیم و باید بدانیم. چرا که کابوس خشک سالی بیش از هر زمان دیگری سایه انداخته است. بیش از هر سال دیگر آلودگی هوا را... ادامه مطلب ..
آقای صدیقی! نماز جمعه هم فرصت است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش سریع و صریح رییس جمهور روحانی به سخنان حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران ناخرسندی امام جمعه موقت را در پی داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE سوختن در آب، غرق شدن در آتش

اولکامیز- سوختن در آب،غرق شدن در آتش بی رحم ترین پارادوکس دنیاست. خدایا دلم از دريايى گرفت كه زورش به آتش نرسيد.هر چه بسوزد آبش می زنند ، وای به روزی که آب بسوزد! @ulkamizcomمعجزه حضرت ابراهیم خلیل (ع)... ادامه مطلب ..
IMAGE شعر گونگل و ترجمه فارسی آن

اولکامیز- مهندس محمد طواق خوش کام  شاعر و ادیب  گنبدی یکی از بهترین مترجمان حال حاضر اشعار مختومقلی فراغی در ترکمن صحراست. ترجمه منظوم  شعر پر محتوای گونگول به زبان فارسی گویای این مدعاست .  ادامه مطلب ..
IMAGE نماز جمعه و تریبونی برای وحدت آفرینی

ایرنا- محمدستاری : به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه شانزدهم دیماه 1396 در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین... ادامه مطلب ..
ریشه اعتراضات را در داخل کشور و عملکرد خودتان جست و جو کنید

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - بعد از حدود یک هفته، ناآرامی ها در کشور پایان گرفت اما ناآرامی های کلامی در برخی تریبون های نماز جمعه همچنان ادامه دارد.در ایامی که خیابان های حدود 80 شهر ایران درگیر... ادامه مطلب ..
IMAGE آنها که بذر نومیدی کاشتند پاسخ دهند

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برخی می گویند در این دو سه روز که فضا ملتهب شده چرا روحانی سکوت کرده و سخنی نمی گوید؟کسانی البته دوست داشتند او کلامی را بر زبان آورد تا آماج شعارهای خیابانی قرار گیرد و... ادامه مطلب ..
IMAGE گونده لیک

اولکامیز- دکتر ارازمحمد سارلی : ۶نجی دی آیی ۱۳۹۶ گچن گون قزلجه آق امام دا، استاد اراز بردینگ چادرینا باردیم. همه تانیش یوزلری گورودم. قزلجه لرینگ دأبينده، چادر اوچی بیلن ییقلیار. بأشی یدی سی... ادامه مطلب ..
IMAGE ایران امن یا ناامن ؟

اولکامیز-  یادداشتی از محمد سلاق : به نظر می رسد اقتصاد به شدت بیمار و درمانده و بدون درمانگر ایران این روزها بد جور سرد و بیرحمانه نفس هایمان را به شمارش انداخته ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ پویا و ایستا از زاویه دیگر

اولکامیز- امان محمد خوجملی: مهمترین بخش فرهنگ ما ترکمنها دین و مذهب می باشد که در تار و پود جامعه ما رسوخ دارد. ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

به نظر من فارس و ترکمن فرق نداره
یکی باشه خدمت کنه
آقای ایزدی، واقعا خودتان به این اعتقاد دارید که یک فرماندار ترکمن برای گنبد انتصاب کنند حتی از میان...
باسلام برهمگی نویسندگان ودلسوزان ادبیات ترکمن ، آقای دیه جی خداقوت ،ازخداعمربابرکت وطولانی برشما خوا...
حیفم آمد قسمتی از مصاحبه آقای اغاجری را به آقای خوجملی نشان ندهم.
واقعیت این است جمع بندی ۲۰ ساله ج...
با عرض سلام به خدمت جناب کریم پقه.
من در این یادداشت از کسی اسم نبردم تا آبروی کسی نرود. اگر در مقا...
هرصنف وگروهی اگر خودش را نقد نکند وناخالصی راازخود نراندوخودش راپالایش نکندمحکوم به شکست است ، مخصوص...
مدیر محترم سیایت وزین اولکامیر.
قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن...
سالها بایدبکوشیم تا مردم را بیدارکنیم تا ازفریب ودروغ ودعا نویسها و . . . دورشوند البته با وجودتبلی...
سلام. شما فکر کنم از حامیان قورلیزاده باشید. چون دیدگاه شما جانب داری و از روی تعصب است. لطفا بی طرف...
با سلام سردار با قدرت بازی میکند چون صددرصد میدانم به پرتغال واسپانیا گل خواهند زد وقتی به این دو تی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.