b_150_100_16777215_00_images_892.jpgاولکامیز(سر دبیر اولکامیز نظری درخصوص مطالب مطروحه ومستندات اشاره شده ندارد و بررسی آن را به اهل فن واگذار می کند)- امان محمد خوجملی: با عرض سلام به دوستان و برادران بزرگوار کامنت گذار دردو سایت اولکامیز و ترکمن سسی و سایر معترضان که مدافع احکام خشن اسلامی هستند. این دوستان فکرمیکنند در ابتدای ورود اسلام مردم آن زمان دین اسلام را بدون مقاومت پذیرفته اند و هیچ سئوال جوابی از پیامبر اسلام نشده است.

پیامبراسلام دین خود را برای قبولاندن به مخالفان با ارزشهای بیرون دینی مانند انسانیت و عدالت و صداقت و حقیقت و انصاف و مکارم اخلاق سنجیده و مقایسه کرده است و گفته است این ارزشها در درون دین جدید وجود دارد.پیامبر اسلام برای جا انداختن دین جدید 23 سال مبارزه کرد. اگر پیامبر اسلام یک آدم دروغگو و ظالم و ستمگر بود، کسی دور بر آن دیده نمی شد. پس باید قبول کنیم که این جهان بینی بشری (خوبیها) است که اجازه ی ورود جهان بینی دینی را به ذهن انسان صادر می کند. اگر این خوبیها در درون دین نباشد آن دین چندان ارزشی نخواهد داشت. با این مقدمه می خواهم عرض کنم، آقای امیرحسین ترکاشوند در کتاب نسخ سنگساردر اسلام 21 دلیل آورده است بنده به چند تای آن به صورت خلاصه شده و نقل به مضمون اشاره می کنم.(چون مطلب خیلی طولانی و کسالت آورنشود اگرمخالفان قانع نشدند بقیه را هم می شود در چند مرحله ارائه داد ).
1 – رجم در میان اعراب به معنای کشتن افراد نبوده بلکه طرد افراد خطا کار و دور کردن آنها با سنگ ریزه بوده است.یعنی نوعی اعلام تنفر از کار زشت می باشد. در حال حاضر هم معادل آن پرتاب تخم مرغ و گوجه می باشد. صفحه ی15 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
2 – آخرین سخنرانی پیغمبر در حجت الوداع: ...عمرو بن احوص همراه رسول خدا در حجت الوداع حاضر بود. رسول خدا حمد و ثنای خدای بجا آورد و مردم را مورد تذکر و موعظه قرار داد. ضمن سخنرانی داستانی نقل کرد و آنگاه گفت: آگاه باشید نیکی به زنان را آویزه ی گوش خود قرار دهید. آنها در زندگی به شما خدمت می کنند و شما حقی غیرازآن بر علیه شان ندارید مگر اینکه مرتکب فاحشه ی ثابت شده{ بابینه} گردند.اگر چنین کردند{ مرتکب زنا شدند} بسترشان را ترک کنید و تنبیه شان کنید البته تنبیهی که اثرش نماند{تنبیه سبک). پس اگر رام شدند دنبال چیز دیگری علیه شان نگردید. آگاه باشید شما بر عهده ی زنان حقوقی دارید و زنان هم بر عهده شما حقوقی دارند. اما حقوق شما بر عهده ی زنان این است به کسی که از او خوشتان نمی آید اذن ورود به خانه ندهند و بر جایگاهتان ننشانند. آگاه باشید حقوق زنان برعهده شما این است که خوراک و پوشاکشان را به نحو احسن تامین کنید. قسمتی از اسناد ارائه شده عبارتند ازترمذی جلد 2 صفحه ی 315 حدیث 1173، سنن ابن ماجه حدیث 1851 ، السنن الاکبری نسائی حدیث 9169 ، ... تاریخ طبری جلد 2 صفحه ی 403 . صفحه ی 138 کتاب نسخ سنگسار.
3 - ... نقل می کنند و می گویند این از تشریعات عمر است. این را در صحیح مسلم یا بخاری دارند که بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر دستور داد به زید این ثابت که برو قرآن را جمع آوری و تدوین کن اگر دونفر شاهد{ کاتب وحی و حافظ وحی} شهادت می دادند زید بن ثابت می پذیرفتند. عمر به تنهایی آمد و گفت: آیه رجم هم نازل شده چون پیغمبر اکرم مریض بود وارد قرآن نشد. ولی زید بن ثابت قبول نکرد و آن را وارد قرآن نشد. طبق خبر ریشه ی رجم به مقدار زیادی به خلیفه دوم به عمر بر می گردد....صفحه ی 134 کتاب نسخ سنگساردر اسلام.
4 - ... اشاره قرآن به تفاوت کیفر مسلمانان با اهل کتاب و غیره(من نسائکم/منکم) قرآن بر قانون قتل و سنگسار زناکاران در تورات آگاهی داشت و هنگام بحث در آیات 15 و 16 سوره ی نسا با یاد آوری عبارات من« نسائکم و منکم» با تمایز حکم جامعه اسلامی نسبت به جامعه اهل کتاب اشاره کرد و بدین وسیله قابل استناد نبودن کیفر تورات در میان پیروان آیین جدید یعنی مسلمانان پرداخت. نیز شاید این تصریح قرآن ناشی ازآن باشد که مطابق شان نزولها قبلاً در آیات 41 تا 43 سوره ی مائده که بنا محاسبه{ بعضی از محققان} در سال دوم هجری نازل شده بود به وجود قتل و سنگسار در کتاب تورات اشاره کرده و حتی آن حکم را در داوری پیامبر در میان اهل کتاب قابل استناد می دانست... از همین رو بعداً قرآن هنگام انشاء حکم مستقل خودش در آیات 15 و 16 سوره ی نساء بنا به محاسبه یکی از محققان در سال هشتم هجری نازل گردید از عبارت «من نسائکم و منکم »استفاده کرد تا حوزه مسلمانان را از حوزه اهل کتاب در خصوص کیفر زنا جدا سازد.... صفحه ی 150 کتاب نسخ سنگسار دراسلام نوشته ی امیرحسین ترکاشوند.

5 – نصف ناپذیر بودن قتل و سنگسار( فعلیهن نصف علی المحصنات): قرآن در آیه ی 25 سوره ی نساء مجازات کنیزان شوهردار را نصف مجازات محصنات اعلام می کند. گفتنی است محصنات دلالت بر زنان شوهردار می کند زیرا این واژه در عبارت« فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب» یا مستقیماً بر زنان شوهر دار منطبق است و یا زنان آزاد توجه دارد که در صورت دوم نیز دست کم زنان شوهردار را در بر می گیرد پس مطابق آیه مجازات کنیزان شوهر کرده نصف زنان شوهر دار است. همین نصف بودن به ما می گوید که کیفر زنان شوهردار نمی تواند قتل و سنگسار باشد زیرا مردن قابل نصف شدن نیست صفحه ی 116 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.
6 – تعارض سنگسار با مضاعف شدن( یضاعف لها العذاب ضعفین): قرآن در آیه ی 30 سوره ی احزاب کیفر همسران پیامبر در صورت ارتکاب فاحشه مبینه را دو برابر دیگران قرار داده که که به روشنی با قتل و سنگسار دو برابر ناشدنی در تعارض است ... روشن است بحث بر سر زنای محصنه می باشد زیرا به بارزترین نمونه زنان شوهردار یعنی همسران پیامبر پرداخته است. قرآن کیفر زنان یادشده را دوبرابر سایر زنان شوهردار قرار داده که به روشنی نافی قتل و سنگسار بود در این صورت این حکم قابل دوبرابر شدن در باره ی خصوص زنان پیامبر نمی بود. چون قتل و مردن را نمی توان مضاعف کرد. صفحه ی 185 کتاب نسخ سنگسار در اسلام.10/5/1396 .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - شریف

  در صحیح بخاری و صحیح مسلم ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند:[۲۹] خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند

 • مهمان - شریف

  عثمان بن عفان

  مردی از قبیله جهنی، زنی را به نزدیک عثمان آورد و گفت: من این زن را نکاح بستم و زفاف کردم چون شش ماه تمام شمرده شد این زن فرزند را به دنیا آورد و این کودک جز از زنا نشاید بودن. عثمان فرمان داد تا او را ببرند و سنگسارش کنند این خبر به گوش علی بن ابی طالب رسید، او پیش عثمان آمد و گفت: ای عثمان چرا زنی بی گناه را رجم خواهی کرد مگر یاد نداری که خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: مدت شیر خوردن طفل ۲ سال است[۳۷] و در جای دیگر می‌فرماید: مدت آبستن و شیر دادن کودک سی ماه است[۳۸]. از این می‌توان دانست که اقل مدت حمل ۶ ماه است. عثمان چون این کلمات را بشنید دانست که حکم بر خطا کرده‌است کس فرستاد تا آن زن را بی زحمت رجم بازگردانند وقتی برسیدند که آن زن بی گناه را تن به زیر سنگ مسلمانان تباه بود [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]
  علی بن ابی طالب

  الشعبی روایت می‌کند بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت «من او را طبق سنت رسول الله سنگسار کردم.»[۴۳]

 • مهمان - امان محمد خوجملی

  سلام شریف جان. اگر حرف شما درست باشد پس چرا آیه ی سنگسار در قرآن نیامده است؟ اگر حرف حضرت عمر درست باشد نتیجه این می شود که قرآن کامل نیست. اگر قرآن کامل باشد سخن حضرت عمر درست نیست. کدام یک را باید به پذیریم؟

IMAGE مراسم نکوداشت زنده یاد حاجی محمد کر برگزار می شود
به اطلاع کلیه دوستان ، آشنایان ، دوستداران و علاقمندان مرحوم حاجی محمد کر میرساند...

یادداشت

IMAGE مساجد شیک خالی در کنار مدارس کلنگی مملو از دانش آموز چیزی جز عقب ماندگی فرهنگی نیست

اولکامیز-امان محمد خوجملی در پاسخ به آچیک: با عرض سلام به دوست بزرگوارم آچیک. شما در یادداشت خودتان مطالب مختلف و خوبی را مطرح کرده اید که لازم است به برخی موارد آن توضیح داده شود که جریان از چه... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا به رای مردم بعد از انتخابات توجه نمی شود؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی: عرصه ی سیاست و قدرت در ایران طوری است که همه ی مسئولان حکومتی برای انجام کاری می توانند قول بدهند و در عین حال در صورت عدم تحقق وعده ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی... ادامه مطلب ..
IMAGE آن کدام مشکل هست که علمای بزرگوار بدان نپرداخته باشند؟!

اولکامیز-  آخوند بهلکه : وبسایت اولکامیز نوشت ؛ " لزوم طبقه بندی مشکلات جامعه بر روی منبرهاذیل آن عنوان نویسنده ی مطلب آقای عبدالرحمن حبیب لی نکاتی را عرض کرد و جامعه ی روحانیت را مورد بازپرسی... ادامه مطلب ..
IMAGE حاجی گدی :کار عالم دینی با حرف ومشاغل دیگر قابل قیاس نیست

اولکامیز-حاشیه نگاری پرمعنای استاد حاجی گدی به یادداشت کاربر عزیزمان که بانام احمد ارسال گردیده بود:توجه داشته باشیم که اشتباه یک پزشک در این دنیا قابل مشاهده و اثبات پذیر است اما اشتباه یک... ادامه مطلب ..
IMAGE آقای خجملی نگذارید قبح مسائل این چنینی ازبین برود

اولکامیز - امان بردی کر(مستعار یا حقیقی) :نمی دانم چرا اقای خوجملی خودش رامدرنیته می داند وبا سطح سوادغیرآکادمیک خوددرزمینه های دینی وفقهی نظرمی دهدوبااین جواب های معمولی خودرا... ادامه مطلب ..
IMAGE دکتر نورقلی پور : گلایه مطرح بر دولت در زمینه عدم دعوت از بزرگان اهل سنت وارد است

اساس نیوز- طاهر جانی : انتشار اخبار غیر رسمی درباره خبر کسالت جسمانی رامین نورقلی پور نماینده حوزه شهرستان های غرب استان گلستان (بندرترکمن،گمیشان،کردکویی و بندرگز) درمجلس شورای اسلامی که از... ادامه مطلب ..
IMAGE مولانا عبدالحمید : جامعه اهل‌سنت فقط حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کند

مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه اهل‌سنت زاهدان (20 مرداد 1396)، با بیان اینکه «خواسته‌های اهل‌سنت فراتر از قانون نیست، بلکه فقط حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند»، بر لزوم «نگاه یکسان» و... ادامه مطلب ..
IMAGE نامه یکی از مخاطبان اولکامیز به خوجملی:بهتر است احترام مولوی گرگیج پاس داشته شود

اولکامیز- به قلم یکی از کاربران اولکامیز به نام مستعار یا حقیقی احمد:آقای خوجملی بنده مقالات شمارا اکثرا میخوانم و به شما احترام میگذارم اما اصلا نمیپسندم که در رسانه،به زعم خود جواب عالم... ادامه مطلب ..
IMAGE تجربیات زندگی

اولکامیز -  به قلم خوجه دردی قجقی : هفتادسال ازطول عمرم بگذشت۰ باچنددهه ی تجربه؛ باهمه ی داروگیرزندگی۰ باتنگناهای کوبنده وکمرخم کننده؛ همراه باغم وغصه وبانوعی استرس؛ گاهی به سراشیبی گراییدن... ادامه مطلب ..
IMAGE لزوم طبقه بندی مشکلات جامعه بر روی منبرها

(اولکامیز- انتشار این مطلب به معنی تایید نظرات مطروحه نیست)- عبدالرحمان حبیب لی :درجامعه هر قشر و صنفی با توجه به تخصص خودشان خدماتی به جامعه عرضه می کنند و هر شخصی با توجه به معیار علاقه،نیاز... ادامه مطلب ..
IMAGE اشتباهات مکرر قره جه طیار = تنزل مقبولیت عمومی

اولکامیز- آتا گوگلان:(انتشار این مطلب به معنی تایید آن از سوی اولکامیز نیست)این روزها دررسانه های مجازی و مکتوب نام قره جه طیار نماینده مردم گنبد کاووس درمجلس بسیار به چشم میخورد وبه جز... ادامه مطلب ..
IMAGE جوابیه استاد امان محمد خوجملی به استاد علامه مولوی محمد حسین گرگیج :جامعه تشنه عدالت است نه سنگسار

اولکامیز -امان محمد خوجملی: مباحثات و مناقشات احکام اسلامی پایانی ندارد. از صدر اسلام تا کنون بحث نابرابری حقوقی ارباب وبرده ، زن و مرد، مسلمان و نامسلمان جریان داشته است. بحث ما هم از این قاعده... ادامه مطلب ..
IMAGE آپارتمان به جای کارخاته !

 اولکامیز - یادداشتی از امان محمد خوجملی : ایران کشوری است که بیشتر سرمایه های آن صرف امور جاری می شود یا کارهای دلالی و یا امور ساختمانی بسازوبفروش. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر مطبوعات ترکمن های ایران

اولکامیز - به گواهی تاریخ مطبوعات ترکمن ها، به موازات رشد و توسعه ی فضای مکتوب، افراد روشنفکر و اهل قلم ترکمن نیز رسالت رسانه ای خود را با ارائه گزارش هایی در باره مناطق ترکمن نشین ایفا نموده... ادامه مطلب ..
IMAGE نقدی بر عملکرد نخبگان ، مسئولین ، دستگاههای مسئول ورجال متنفذ منطقه درحادثه قتل های اخیر

اولکامیز- آتا گوگلان: حادثه جنایی اخیر ترکمن صحرا، فارغ از این که چه شد، چراو چگونه صورت گرفت وچه فرجامی خواهد داشت ازجهت نحوه کنش و واکنش نخبگان، افراد شاخص و دستگاه های مسئول نیز قابل بررسی... ادامه مطلب ..
IMAGE خطاب تندعلامه گرگیج به منتقدان سنگسار:شما نسبت به مبانی اسلام ناآگاهید زیرا که درآیات قرآن شبهه ای وجود ندارد

مولانا گرگیج در بخش پایانی بیاناتشان در واکنش به اظهارات برخی افراد و نقد سخنان ایشان در مورد سنگسار افرادی که به نوامیس مردم تجاوز می کنند تصریح کردند: بنده دو هفته پیش در نمازجمعه گالیکش نسبت... ادامه مطلب ..
IMAGE قتل دو نوجوان گنبدی نشانه چیست ؟

  اولکامیز - امان محمد خوجملی: گم شدن دونوجوان گنبدی حدود ده روز پیش افکار عمومی را  نگران و ملتهب کرده بود که مبادا اتفاق بدی برای این نوجوانان عزیز افتاده باشد. در نهایت در بهت و حیرت اعلام شد... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از مهندس عبدالرحمن قزلجه

اولکامیز - شعری از مهندس عبدالرحمن قزلجه در خصوص تخریب محیط زیست در گالیکش  ادامه مطلب ..
IMAGE در حاشیه رفتار دور از شان برخی مجلسی ها در مراسم تحلیف

  عصر ایران؛ جعفر محمدی : هجوم  مضحک برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سمت خانم فدریکو موگرینی-مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا- برای گرفتن سلفی و عکس یادگاری با او بازتاب گسترده ای در رسانه... ادامه مطلب ..
IMAGE علم افلاطون کی شود حریف جهل آدمیزاد(بدترین فقر ،فقرذهنی است)

    اولکامیز - مجمد سلاق : انتخابات شورای شهرو روستا با تمام فراز و فرودها به پایان رسید  انتخاباتی که نتایج آن مثل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به معنای واقعی معنا دار بود البته با تفاوتهای خاص.... ادامه مطلب ..
IMAGE رانندگان ترانزیت قربانی قاچاقچیان مواد مخدر

اگرچه در یک ماه گذشته چندین مطلب در مورد قاچاق مواد مقدر از طریق بارهای صادراتی و مشکلاتی که رانندگان در صورت بروز چنین رویدادی با آن مواجه می‌شوند، در تین‌نیوز منتشر شد اما آن‌چنان که از... ادامه مطلب ..
IMAGE شیخ التفسیر گرگیج: اهل سنت نامحرم نیست و سرمایه های کشور متعلق به کل ملت ایران است

مولانامحمدحسین گرگیج با توجه به مراسم تنفیذ روز گذشته دکترروحانی به بیان برخی از مطالبات و انتظارات جامعه اهل سنت پرداختند و بار دیگر بر لزوم مشارکت اهل سنت در مدیریت های کلان کشور تاکید کرد.... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از حاجی مراد آق

اولکامیز - تازه ترین شعر  حاجی مراد آق شاعر خوش قریحه گنبدی   ادامه مطلب ..
IMAGE پیرامون تیره ساروانلی

اولکامیز - مقاله زیر  از بصیر شهنازی محقق ترکمن در باره یکی از تیره های طایفه دوگونچی به رشته تحریر در آمده است که می خوانید :   مقدمه                     بر اساس شجره نامه های موجود در منطقه ترکمن... ادامه مطلب ..
IMAGE فکری به حال تشنگی ما بکنید!

اولکامیز –آتا گوگلان: درخبرها چنین آمده بود که قرار است مسئولین آب استان گلستان ،تجربیات بسیار ارزشمند خود را درزمینه ی مدیریت منابع آب ،در اختیار کشورهایی نظیر تاجیکستان و عراق قرار... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

شما هزار بار هم از این خبرها بگذارید اینجا تونس نمی شود!
ما که مجبوریم صبور باشیم ولی در این مدت افرادی که زیر فقر کمر می شکنند.هزینه های بیت المال که به هدر...
به قول معروف حرف حساب جواب ندارد اما، به نظر می رسد همانگونه که آنان با تاکید فراوان روی احکام فقهی ...
متاسفانه به جای اینکه به اصل موضوع و مطلب پرداخته شود بحث را شخصی می کنند و چیزی یاد نمی گیریم! ما ک...
كاملا درست است. ما در هر شغل حرفه اي كه باشيم بايد خودمان را اثبات كنيم، نشان دهيم كه بهره ور و اثرب...
سلام آقای بهلکه بله درسته روحانیون زحمتکش زیادی داریم ولی اینه مدنظر داشته باشیم وقتی مردم یه قشرازج...
باسلام با بخش دوم ضرب المثل آقای ماهری مشکل دارید چه میشه کردواللا این ضرب المثل از قدیم مورد استفاد...
بهترین نقد ، نقدازدرون است یعنی هرصنف وگروهی خودشان مسائل خودرا نقدکنند تا به نقطه مطلوب برسند ، واق...
آیا عالمان دین از عملکرد خود راضی اند؟چه نمره ای به خود می دهند؟ آیا نمره پایین را ناشی از تنبلی دان...
با قسمت دوم ضرب المثل آقای ماهری مشکل دارم! چون باور به باورهای دینی نیاز به حداقل آگاهی و معرفت دار...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.