b_150_100_16777215_00_images_3356.jpgاولکامیز- ستار سوقی نامی آشنا و محبوب در ترکمن صحراست. شاعری سپید موی ، پخته و صاحب سبک که بیش از نیم قرناست که  با دیوان مختومقلی فراغی همنشین، همدم و همنفس بوده و از آن اثر جاودانه بهره ها برده و تاثیر پذیرفته است.
همچنان که در عرفان ابوالحسن خرقانی را شاگرد غایبانه بایزید بسطامی دانسته اند، از دیدگاه این قلم نیز در عالم شعر، ساوچی را  هم می توان شاگرد غایبانه فراغی به شمار آورد. بدین سان او همچون مریدی عاشقانه پای پیر و مرادش فراغی می نشیند و با اخلاص در مکتب او تلمذ می کند. به شیوه او شعر می سراید و سروده ایش رنگ و بوی او را دارد. چکامه هایش دلکش و پرمایه بوده که ورد زبان باخشی هاست. ساوچی را با فراغی پیوندی است عمیق و پایان ناپذیر.
به بهانه مراسم مختومقلی در جای جای تورکمن صحرا این دیار عزیز و دوست داشتنی با ستار سوقی نماد شعر و ادبیات ترکمن صحرا در زمانه معاصر گپ و گفتی صمیمی داشتیم . حرفهای این شاعر آق قلایی در باره فراغی و اشعار وافکارش
 دلنشین و پرمعناست. حرفهایی از جنس عشق و ارادت. سخنانی از نوع شناخت و معرفت. با ما همراه باشید :

س- استاد ، در آغاز چه سخنی با مخاطبان شعر و ادبیات دارید ؟
پ- شاعران از زمان فراغی تاکنون
در شیوه های متفاوتی شعر سروده اند هر کدام درجای خود از عظمت واحترام خاصی در ببن جامعه ی تورکمن برخوردار بوده و هستند. اما مختومقلی از میان آنها سر بر افراشته و محبوبیت بسیار زیادی کسب کرده است .

س- چه عاملی مختومقلی را از دیگران متمایز می کند ؟

پ-به نظر بنده فراغی با زبان گویا وآشنای مردم شعر گفته و بیشتر از تمثیل ها واز سخن بزرگان وازپند و اندرز های ساخته ی قوم خود استفاده نموده و بیشتر از آیات قرآن کریم معانی قرآن را بصورت شعر و عامه پسند سروده است .

س- از هنر شاعری فراغی سخن بگویید ؟

پ- او با اشغارش در قلب مردم خود جا گرفته وماندگار شده است. فراغی به تمام معنی شاعر بودند،  شاعر الهامی از تبار مولانا ، حافظ ، سعدی . مختومقلی  فردوسی زبان تورکمن به حساب می آید.

س- چرا ؟

پ- چون زبان تورکمن را از جغتایی به گفتار امروزی سوق داده است

س-علت نامیرایی مختومقلی را در چه عواملی می دانید ؟ 
پ-در باره علت نامیرایی این شاعر بزرگ نیز می توان گفت صدها شعر نافذ این شاعر بصورت آیدئم ترانه یا سرود که هیچ کدام این کلمات معنی آیدئم را نمی دهد.

س- استاد  در این باره کمی بیشتر توضیح دهید ؟

پ- آیدیم به معنی آیدماق گفتن امر به معروف و نهی از منکر است که اغلب آیدئم های آن از 280 سال تاکنون به روح وجان قوم تورکمن رسوخ کرده است  . همچنین استفاره از کلماتی که در شعر است که رستاخیزی در قلبها بوجود می آورد و هر دل نازکی را به گریه  وا می دارد.

 

س- فراغی به دنبال چه بود ؟

پ-او در جستجوی حق و حقانیت بوده است و با آرزوی بسیار تلخ وشیرین در رسالت انسانیت مردم و پاکی شجاعت مردانگی وجوانمردی هر آنچه که مرتبه ی والای انسان آرزوی او بوده و یکپارچکی حکومت واحد و تشکیل دولت برای اقوام خود بوده است.

س- کدام شعر مختومقلی برای شما تکان دهنده است ؟

پ-تمام بیت های ابن شاعر والا مقام تکان دهنده است ار همه مهمتر ودلسوزتر برای من :

ای یارانلار یاد ادینگ خایردعادا بیزنی/ یاران ما را در دعای خیر بیاد آرید .

و یا : مختوم قلی بگلیگیم یار جمالی قول اددی / جمال مستغنی یار قامت وقار وکبریائیم

را بنده ی خود ساخت .

س-پرفروغترین شعر مختومقلی از نظر شما ؟

پ-تمام شعر این شاعر پر فروغ است .

س- چرا ؟

پ-چون در سینه ی آن نورعشق است به مانند :
کونگول جوشا گلمز دیل
هم سوزلمز / یورکده عشقدان بیر کوز هم بولماسا

یعنی: دل به خروش نمی آید و زبان به سخن. اگر آتش عشق در سر نباشد.

آنهم عشق پاک و عشق حق .

س-کدامیک اشعار مختومقلی انسان را به تفکر وا می دارد ؟

پ-اغلب شعرهایش انسان را به تفکر وامیدارد.

س- فلسفی ترین شعر کدام است ؟

پ- فلسفی ترین شعرش شعرهای عارفانه ی اوست که راجع به طبیعت وکائنات سروده است .

س-غامض ترین شعر مختومقلی ؟

شعر غامض به آنصورت ندارد که خارج از محتوا باشد

س-کدام شعر مختومقلی ما را به یاد قیامت و آخرت می اندازد ؟

پ-صدی هفتاد درصد شعر هایش انسان را به یاد آخرت وبه روز رستاخیز می برد.

س-کدامیک از اشعارش عاشقانه است ؟

شعر های مجاز دوران جوانی اش عاشقانه است .

س-مثلا ؟

پ-چون/ آیا دوندی / در باره ی معشوقه اش منگلی سروده است از این تیپ شعر هایش عشق مجاز را و زندگی را شکوفایی جوانی و دل دادگی به زندگی و شوریدگی را بیاد می آورد/

س-کدامیک از اشعار فراغی عارفانه است ؟

پ-شعرهایی چون :

مختومقلی اول مکاندا مکس ادوی / شیخ لار توردی یگیت لر دی رقص اددی

هر اشیادان یار جمالی عکس اددی / آب قایسی دیر حیات قایسی ببلمدیم

به تمام معنا عرفانی است.

س-استاد مفهوم این اشعار را بیان کنید ؟

پ-او می فرماید : مختوم قلی در آن مکان مکث کرد تآملی نمود و دید که پیران چون جوانان به رقص وپای کوبی مشغولند و در هر اشیائی جمال یار را می بینند که فرق هستی ونیستی را را از یاد برده اند ./

فراغی در این بیتش گوشه ای از عرفان عملی را تجربه کرده و از خود بی خود شده است. ازاین نوع شعر هایش بسیار است که ما همگی کل شعر های این شاعر شهیر را نخوانده ایم و نیافته ایم بسی از شعرهایش هنوز پنهان مانده است.

س- خواجه حافظ  در این باره چه می گوید ؟

پ-حافظ نیز می فرماید : اگر خیال شهوت از دماغت برون رود / شاهد بود هر آنچه بر وی نظر افکنی.

س-به نظر شما کدام شعر فراغی جهانی است ؟

پ-شعرمعروف ترکمنینگ با مطلع :

جیحون ببله بحر خازار آراسی / چول اوستوندن اوسر یلی تورکمنینگ

به انتخاب این حقیر شعر جهانی و سرود ملی شاید بهتر باشد.

س- چرا برتلس شرق شناس روسی ، مختومقلی را جام جم و جام جهان نما دانسته اند ؟

پ-چون از تمام جهات شعر سروده است. از یاد خدا و پیامبر و اولیا و امامان و چهار یار گرفته تا در باره کوه های سر به فلک کشیده و دریا واقیانوسها یا به اسبان تیزتک و سر کش تورکمن به چوپانان ودهقانان خلاصه به هر چیزی که به زبان بیاوری یک و دو بیت شعر سروده است. به نظر من او خود چون اقیانوسی است وسیع ، عمیق و فراوان از گوهرهای ناب.

س-استاد اگر جنابعالی در عالم خواب و رویا مختومقلی را ببینید به او چه می گویید و از او چه می خواهید ؟

پ-اما اگر مختومقلی را در خواب ببینم خواهم گفت به به حاکمان زمین عقل و انصاف فراوان بده که مظلومان از جور وستم آزاد گردند دانایان را حاکم کن یا حاکمان را دانا .

س-بهترین نسخه مختومقلی کدام است ؟

پ-بهترین نسخه فعلا چاب نشده است دوستان کهنسال و ادیبان متعهد هرکدام نسخه ای بقلم خود کار کنند که خودم این فکر را در سر دارم گرچه پر درد سر است اگر عمری باقی باشد پایان کارم خواهد شد.

س-مختومقلی چقدر درافکار و اشعار شما تاثیر گذاشته است ؟

پ-هر بار که رجوع می کنم از شعر های عدالت خواهی اش لذت می برم و بر من تآثیر می گذارد.

س-امروزه با توجه به مشکلات عدیده ای که در جامعه مشاهده میی شود به کدام یک از اشعار مختومقلی بیشتر نیازمندیم ؟

پ-امروزبه اشعار عاطفی همچون : آدام زاد اهلینه آجی سوز اورمانگ / پاخئرا مسکینه عدالات یاغشی و همچنین به شعرهای اجتماعی که قسمت فراوان اشعار فراغی به آن اختصاص دارد نیازمندیم .

س-مهمترین پیام شاعر در 285 مین سالروز تولدش چیست ؟

پ-مهمترین پیام شاعراصول دینداری و پایداری انسانیت وهمدوستی بشرخواهد بود.

س- کدامیک از اشعارتان را تقدیمش می کنی ؟

شعر بولایلئنگ را تقدیم می کنم که همه ی آرزوها و تعهدات بشری در آن هست .

س- استاد از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار ما  قرار داده اید بی نهایت سپاسگزاریم

پ-من هم از شما  تشکر میکنم.

والسلام / لطیف ایزدی  /  4 اردیبهشت 97 


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان - مهمان

    لطیف جان آیدیم آیتماق به امر به معروف و نهی از منکر چه ارتباطی داره عزیز دل آخه :)

  • مهمان - غفور

    سلام. لطیف . نظرت در باره‌ی این پاسخ چیست( بهترین نسخه مختومقلی کدام است ؟

    پ-بهترین نسخه فعلا چاب نشده است دوستان کهنسال و ادیبان متعهد هرکدام نسخه ای بقلم خود کار کنند که خودم این فکر را در سر دارم گرچه پر درد سر است اگر عمری باقی باشد پایان کارم خواهد شد) لابد آکادمی علوم ترکمنستان و بسیاری که در ایران عمری در این باره کار کرده اند، قورباغه رنگ می کردند.

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.